Het uitnodigen naar Allah

Het uitnodigen naar Allaah

Het uitnodigen naar Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profijtvolle conclusies uit de Hadieth:

Shaykh al-Allaamah Rabee ibn Hadi [Hafidhahu Allaah] zei:

1. Tawheed (het belijden van de Eenheid van Allaah) is hét fundament van de Islaam.

2. De belangrijkste zuil na Tawheed is het verrichten van het dagelijkse gebed.

3. De meest verplichte zuil van de Islaam – na het gebed – is de verplichte Zakaat. Deze verplichting heeft betrekking op rijkdommen.

4. Dat de Islamitische heerser (Imaam) degene is die zowel het innen als het verdelen van Zakaat op zich neemt. Hij doet dit zelf of laat dit doen door zijn vertegenwoordiger.

5. De Hadieth bewijst dat men mag volstaan met het geven van Zakaat aan één van de groepen rechthebbende (op Zakaat).

6. De Hadieth geeft aan dat het verboden is om Zakaat te geven aan een rijke.

7. Het is verboden voor de inner van Zakaat om het meest waardevolle van de bezittingen af te nemen.

8. De Hadieth waarschuwt voor alle vormen van onrecht.

9. De Hadieth geeft aan dat het nieuws van een enkele, betrouwbare overleveraar wordt aangenomen, zowel in zaken van ‘Aqeedah (geloofsleer) als in zaken waaruit handelen voortkomt.

10. De uitnodiger (naar Allaah) dient te beginnen met het belangrijkste gevolgd door het belangrijke.

Genomen uit het Boek: [Uitleg, analyse en bestudering van Geselecteerde uitspraken van de Profeet ﷺ, Bladzijdes. 27 – 28 | Vertaald door Ustaadh Mohamed Bendaoud]