Gebruik de voorbeschikking (Qadar) niet als argument

Gebruik de voorbeschikking (Qadar) niet als argument

Shaykh Muhammad Jamil Zino [Rahimahu Allaah] zei:

Elke Moslim moet geloven dat zowel het goede als het kwade gebeurt door de voorbeschikking van Allaah, zijn wetenschap en Zijn wil. Echter, de mens heeft de vrije keuze om het goede of slechte te doen. Ook is het verplicht voor de mens om rekening te houden met verboden en geboden. Dat wil zeggen dat hij niet iets slechts mag doen, en vervolgens zegt: ‘ Dit heeft Allaah zo voorbeschikt.’ Allaah heeft de profeten gestuurd en boeken op hen neergezonden, zodat zij de mensen het pad van geluk en ellende laten zien. Daarnaast heeft Allaah de mens verstand en rede geschonken en hem het pad van leiding en dwaling uitgelegd. Allaah zegt:

《 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 》 [الانسان : 3]

“Wij hebben hem de weg gewezen, of hij nu dankbaar of ondankbaar is.” [Surah al-Insaan 76:3]

Dus als iemand niet bidt of wijn drinkt, dan verdient hij straf omdat hij het gebod van Allaah overtreedt. Daarbij moet hij spijt en berouw tonen, zonder de voorbeschikking als argument te noemen.

Genomen uit het boek: [Uitleg van de Zuilen van Islaam & Imaan, Bladzijde. 35 | Vertaald door Ustaadh Mohamed Bendaoud]