Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [5]

Het vasten in de islaam [5] De 15e nacht én dag van de maand sha‘baan… Degenen die de berichtenreeks over ‘onze geloofsleer’ hebben ontvangen, weten dat een aanbidding alleen maar correct is en geaccepteerd wordt, als die aanbidding voldoet aan twee voorwaarden, namelijk: *1.* dat de aanbidding zuiver voor Allaah alléén is, en *2.* dat de aanbidding in overeenstemming is met datgene wat de Profeet ons heeft geleerd. Aankomende nacht en de dag van morgen zijn een praktijkvoorbeeld waarin er veel aanbiddingen gebeuren die misschienLees verder

Mohamed Bendaoud

4 Er zijn geen specifieken rituelen om de ramadan mee te verwelkomen..

4. Er zijn geen specifieke rituelen om de ramadan mee te verwelkomen… Sheikh ibn Baaz – moge Allaah hem genadig zijn – werd gevraagd: ‘Zijn er specifieke voorgeschreven zaken waarmee de moslim ramdan moet verwelkomen?’ Hij antwoordde: ‘…Ik weet van niets specifieks om ramadan te verwelkomen, behalve dat de moslim hem vreugdevol, blij en opgetogen verwelkomt. Bovendien dient hij Allaah te bedanken omdat Hij hem ramadan heeft laten bereiken, en hem in staat heeft gesteld om tot de levenden te behoren, die wedijveren in deLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 3

Het vasten in de Islaam [3] Ter voorbereiding op de vastenmaand… In het vorige bericht hebben we aangegeven hoe belangrijk het is om berouwvol naar Allaah de Verhevene terug te keren, voordat we de ramadan tegemoet treden. In dit bericht hebben we het over een andere belangrijke voorbereiding op de maand ramadan, namelijk dat men zijn *gemiste vastendagen* van de vorige ramadan inhaalt. Zoals jullie weten, kan de moslim verschillende excuses hebben om een aantal dagen van de ramadan niet te vasten, zoals ziekte, reizenLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [2]

Het vasten in de islaam [2] Ter voorbereiding op de vastenmaand… Slechts enkele weken te gaan, voordat de maand ramadan zijn intrede zal doen. Dat betekent wederom een geweldige kans voor ons allen om deze maand te benutten, om onze zielen en lichamen te zuiveren, om dichter bij Allaah te komen en om weer een nieuwe start te maken. Als Allaah de Verhevene ons in staat stelt om de aankomende ramadan mee te maken en te benutten, dan is dat op zich al een redenLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 1

Het vasten in de Islaam [1] *Welkom…*بسم الله الرحمن الرحيم In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle Beste broeders en zusters, Graag heet ik jullie allen welkom in deze verzendlijst, die in de aankomende tijd extra nadruk zal geven aan de regelgevingen die te maken hebben met het vasten. Degenen die al langer onze berichten lezen, weten uit de serie over de geloofsleer dat elke aanbidding in de islaam pas geaccepteerd wordt door Allaah de Verhevene als deze daad voldoet aanLees verder

juiste fadjr - gebedstijden
gebedstijden

Gebedstijden volgens de soennah

Bekijk snel hier de gebedstijden van je woonplaats De gebedstijden volgens de Soennah Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is – die het recht heeft om aanbeden te worden – behalve Allaah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Voorts: hetLees verder

Mohamed Bendaoud

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan Auteur: Sheikh Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin Al-‘Abbaad Al-Badr ( Hoogleraar Geloofsleer aan de Islamitische Universiteit van Al-Madinah An-Nabawiyyah Vertaling: Mohamed Bendaoud Inleiding   In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige Voorwaar, alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij, en Hem vragen wij om hulp en vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen, en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah wordt geleid, kent geen misleider. EnLees verder

hadith
Mohamed Bendaoud

De hadieth over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen

De hadith over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen Shaykh al-Islaam Abdil-‘Aziz ibn Baaz – رحمه الله – werd gevraagd: Is de hadith – die gaat over de zeven die Allaah schaduw zal geven op de dag dat er geen schaduw is behalve Zijn schaduw[1] alleen van toepassing op mannen? Of krijgen vrouwen die de daden van deze personen verrichten ook de beloning die in de hadith is genoemd? Antwoord: De gunst die in de hadith is genoemd, is niet alleen specifiekLees verder