Over ons

Welkom op onze website!

Gebedstijden zoek je hier op!

Een kennismaking met de islam.

Alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en vergeving. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah geleid wordt, kent geen misleider. En wie door Hem op een dwaalspoor wordt gebracht, kent geen leider. Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allaah alleen: Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed ( vrede zij met hem) Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge Allaah vrede en veel zegeningen neer zenden over hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

salaamislam.nl is bedoeld voor:
– niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de islam of op het punt staan om de islam binnen te treden/te aanvaarden;
– nieuwe moslims die de islam recentelijk hebben omarmd/zijn binnengetreden;
– moslims die graag de basiskennis van de islam willen leren of herzien; en
– ouders die hun kinderen bekend willen maken met de basiskennis.
Iedereen is welkom op onze website.

gebedstijden amsterdam