Nuttige hoop

Nuttige hoop.
 
Na enkele dagen geleden, de vorige woorden van Ibn Al-qayyim genoemd te hebben, over het hebben van goede hoop en dat ‘husn adh adhan ‘ samen hoort te gaan met goede daden (husn al-‘amal)…
…. en dat verkeerd doen en goed denken niet samengaan, noemde hij een vergelijking van iemand die slecht doet met als excuus dat hij positief denkt en meent dat dit Husn Adhan is (goede gedachtes). Hij zei dat deze persoon gelijk is aan iemand die een stuk land verwaarloost, geen water geeft en niet oogst en dan hoopt op zijn vruchten (valse hoop), of lijkt op iemand die op kinderen hoopt zonder gemeenschap te hebben, of hoopt een grote geleerde te worden zonder kennis op te doen! Wat niet logisch is en van valse hoop.
Hierna noemde hij het verschil tussen ons en de selef in hoe we met onze tekortkomingen omgaan. Hij noemde dat we soms valse hoop hebben en ons te snel ‘veilig voelen’:
Ibn Al-Qayyim zei in zijn boek: Al-Jawaab Al-Kaafi:
Wie de situatie van de sahaba رضي الله عنهم overpeinst zal vinden dat hun daden het meest compleet waren en dat dit gepaard ging met de meest volledige angst. Maar wij, wij brengen het tekortdoen en het gevoel van veiligheid samen. …
(Verderop in de pagina)
 
…Toen Umar رضي الله عنه soerat At-Toor las en hij bij de volgende ayah kwam : “Voorwaar, de bestraffing van jouw Heer zal zeker plaatsvinden.” (7) huilde hij. Zijn gehuil werd erger, waardoor hij ziek werd en mensen bij hem op ziekenbezoek gingen.
En, toen hij aan het sterven was, zei hij tegen zijn zoon:
“Wayhak, plaats mijn wang op de grond misschien dat Hij ﷻ Barmhartig voor mij zal zijn!”
Toen zei hij:
“Nee, Wail Ummi!, als Hij ﷻ mij niet vergeeft. Hij zei het drie keer en stierf.”
Hij was gewend dat als hij in de avond las, en bij een ayah kwam die hem beangstigde, om dagen in zijn huis te blijven waarop mensen dachten dat hij ziek was en bij hem op ziekenbezoek kwamen. En er waren op zijn wangen twee donkere strepen vanwege (het vele) huilen terug te zien.
Ibn ‘Abbaas zei tegen hem:
“Jij (o Omar) hebt landen veroverd en (vele) overwinningen en andere dingen gedaan.”
Toen zei hij:
“Ik zou willen dat ik het red, en er geen beloning zou zijn en geen belasting (straf).”
 
Uit: Al-Jawaab Al-Kaafi, Ibn Alqayyim, pagina: 69, onder de titel: Nuttige hoop.
Abu Jouhaina.
 
Geen fotobeschrijving beschikbaar.