vrome voorgangers - shaykh fawzaan

Nieuw islamboek: Samenvatting van de geloofsbelijdenis van de vrome voorgangers

Samenvatting van de geloofsbelijdenis van de vrome voorgangers

Shaykh Al-‘Allaamah Saalih Ibn Fawzaan

Tekst samenvatting van het boek:

Shaykh Al-‘Allaamah Saalih Ibn Fawzaan Al-Fawzaan zegt in het boek:

De aqiedah van Ahlus-Sunnah wal-Djamaaáh is het geloven in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en het geloof in de Voorbeschikking (Al-Qadr), het goede en het slechte ervan.

En deze fundamenten, waartegen verzet wordt door degenen die zich er tegen verzetten en waarvan afgedwaald wordt door degenen die ervan afdwalen van de tweeënzeventig groeperingen.

Maar de mensen van de waarheid (Ahlul-Haqq) zijn standvastig op de waarheid en – ondanks de druk en beproevingen waarmee ze te maken krijgen – blijven ze standvastig en willen ze niets anders dan de waarheid.

Het geloof in Allaah betekent:

Absolute overtuiging en geloof in de Eenheid van Allaah in Heerschappij, Aanbidding en Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen. Dit betekent dat het de drie soorten tawhied omvat:

  • Tawhied Ar-Rububiyyah, de Eenheid van de Heerschappij.
  • Tawhied Al-Uluhiyyah, de Eenheid van de Aanbidding.
  • Tawhied Al-Asmaa’ was-Sifaat, de Eenheid van de Namen en Eigenschappen

Te bestellen via Sunnahpubs.com

Hier vindt je een boeken top 10: Islamboeken top 10

vrome voorgangers - shaykh fawzaan