kennis islam

Kennis is een fundament van al het goede, terwijl onwetendheid het fundament is van al het kwaad

Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin Al-‘Abbaad Al-Badr [Hafidhahu Allaah] zei:
Onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis. Dit is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van Al-Imaan, net zoals kennis één van de belangrijkste oorzaken achter de toename van Al-Imaan is.
De Moslim met kennis wordt niet beïnvloed door de liefde voor en het verrichten van zaken die hem schaden, ongelukkig maken en pijn bezorgen ten koste van wat hem baat, corrigeert en succes bezorgt. Bij de onwetende hebben zulke zaken wel invloed op datgene wat hem corrigeert en succes bezorgt, vanwege zijn vergaande onwetendheid en weinige kennis. De reden hiervoor zijn de omgekeerde maatstaven die hij hanteert en zijn zwakke inlevingsvermogen. Kennis is een fundament van al het goede, terwijl onwetendheid het fundament is van al het kwaad.
Het houden van onrecht en transgressie, en het verrichten van onzedelijkheden en verboden, heeft als eerste oorzaak onwetendheid, verdorven kennis of een verdorven intentie. Een verdorven intentie is weer onderdeel van verdorven kennis. Dus onwetendheid en verdorven kennis zijn beide de hoofdoorzaak achter de verdorvenheid van daden en de afname van Al-Imaan.
Bron: [Oorzaken achter de Toename & Afnamen van Al-Imaan, blz. 142 | Vertaald door Mohamed Bendaoud]
kennis islam