Islamboeken voor nieuwe moslims

Hier vind je de top 10 islamboeken voor nieuwe moslims.

Uitleg van de zuilen van de Islaam & Imaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Uitleg van de Zuilen van Islaam & Imaan – En wat elke moslim verplicht dient te weten over zijn godsdienst

Auteur: Mohammad ibn Jamil Zino                                                                                                          Vertaald door: Mohammed Bendaoud

Dit boek is 1 van de vele door Sheikh Mohammad ibn Jamil Zino geschreven boeken. Zijn boeken onderscheiden zich door een simpel taalgebruik en de onderbouwing van alle gepresenteerde standpunten met bewijzen uit de Qor’aan, de Soennah en uitspraken van Islamitische geleerden. Deze onderscheidende kenmerken zijn een verklaring voor de ruime acceptatie van zijn boeken bij zowel Arabisch als anderstalige publiek.

Dit boek bevat een uiteenzetting van de vijf zuilen van de Islaam, en de zes zuilen van de Imaan. Het moge duidelijk zijn dat het daarom van grote waarde is voor iedere moslim; men treft er dan ook een grote aantal zaken in aan die hij in zijn dagelijks leven nodig heeft. Voor de niet-moslims schetst het boek een goed beeld van wat de Moslim gelooft en hoe hij zijn geloof in de praktijk vorm geeft. De hoop is dan ook dat hiermee deels wordt voorzien in de steeds groter wordende behoefte aan informatie over de Islaam en de Moslim.

 

Oorzaken van de toenamen en afname van Al-Imaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

De oorzaken achter de toename & afname van Al-Imaan

De verheven positie en hoge rang van Al-Imaan is welbekend. Het is immers veruit het meeste belangrijke, verplichte, geweldige en verheven onderwerp. Al het goede in zowel deze wereld als het hiernamaals staat of valt met de aanwezigheid, correctheid en ongeschondenheid van Al-Imaan. Hopend dat het jou inzicht geeft en waarschuwt.

 

 

 

Geselecteerde uitspraken van de Profeet Mohammed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Uitleg, analyse en bestudering van geselecteerde uitspraken van de Profeet.

Dit zijn een aantal nobele Ahaadieth, die geweldige onderwerpen behandelen. Ik heb ze geselecteerd uit de overleveringen van degene de veelomvattende spraak heeft gekregen en die niet spreekt uit eigen begeerte: het is niet anders dan Openbaring die aan hem ( sallalahoe wa selam) geopenbaard is.

[ Een stuk uit het voorwoord van Sheikh Rabie’ Ibn Hadee Al_Madkhalee ]

 

 

 

 

Belangrijke lessen voor de gehele gemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Belangrijke lessen voor de gehele gemeenschap

Dit is een boek van de voormalige moefti van Saudie-Arabie, Shaykh al Islaam Abdoelaziez Bin Baaz. De shaykh tracht op een simpele, begrijpelijke manier de verplichte kennis te verduidelijken betreffende onder andere: de pilaren van de Islaam & Imaan, de vormen van tawhied, hoofdstukken uit de Quraan, de reiniging, het gebed, de islamitische karaktereigenschappen, afgoderij & verschillende zonden, de regelvingen met betrekking tot de dodenwassing en het dodengebed.

Deze beknopte verduidelijking is onmisbaar in de boekenkast van de student van kennis.

 

 

 

 

duaboek hisn el moeslim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vertaling en uitleg van Hisn El Moeslim – De dagelijkse smeekbeden van de moslim uit de Qor-aan en Soennah

– Arabisch Nederlands-

Auteur: Sa’ied ibn Alie Ibn Wahf El-Qahtaanie

Vertaling en uitleg: Mohamed ibn Mohamed Aboe Khalid

 

 

 

 

 

Beschrijving van het gebed - Hoe doe ik bidden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Beschrijving van het gebed van de Profeet ( moge Allah hem prijzen en beschermen)

van Imaam Mohammed Naasir Ad-Dien al-Albaanie

Het gebed behoort tot de belangrijkste zaken die onze Profeet Mohammed (sallalahoe wa selam) aan de mensen heeft duidelijk gemaakt, zowel mondeling als praktisch. Het is zelfs zo dat hij het gebed eens op de preekstoel verrichte, terwijl hij hierop stond en hierop neerboog. Daarna zei hij tegen de mensen: ‘ Ik heb dit enkel gedaan, zodat jullie mij zouden opvolgen en mijn gebed zouden leren. Overgeleverd door al-Boekharie en Moeslim.

Hij ( moge Allah hem prijzen en beschermen) maakte het opvolgen van hem in het gebed een plicht voor ons en zei: ‘ Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. Overgeleverd door al-boekharie en Ahmed

 

 

 

 

sahieh al boekhari - sahieh albukhari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sahieh Al-Bukhari deel 1 & 2

Een samenvatting van de authentieke Hadieth verzameling.

Arabisch – Nederlands – Samenstelling: Al-Imaan Zain-ud-Dien Ahmad Ibn Abdil-Latief a-Zabiedie – Vertaling Mohammed Bendaoud

Dit werk is een vertaling van de compilatie van Al-Imaan Zain-ud-Dien Ahmad Ibn Abdil-Latief a-Zabiedie. Hij heeft in zijn verzameling – zoals hij zelf aangeeft in zijn voorwoord – de meeste overleveringen uit Sahieh Al-Boekharie overgenomen, met weglating van herhaalde overleveringen. Hij heeft de ketens van overleveraars weggelaten, om het terugvinden van de overlevering te vergemakkelijken. De overleveringen uit Sahieh Al-Boekhari zijn door de islamitische natie als authentiek geaccepteerd en aangenomen. Sahieh Al-Boekhari is niet voor niets samen met Sahieh Muslim het meest authentieke boek na de Qor’aan.

 

 

 

 

Djoez amma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Nederlandse vertaling van de betekenissen van De Nobele Qor’aan met een verhelderene uitleg van elk vers. Djoez (30) Amma Hoofstukken Al-Faatihah en An-Naba’ tot en met An-naas

Vertaler: M Bendaoud MSc

Ibn Baaz Bookstore is zeer verheugd jullie deze vertaling van de ( interpretatie van de ) betekenissen van de Qor’aan met verhelderende uitleg te mogen presenteren.

Het is belangrijk dat elke vertaling van de betekenissen van de Qor’aan in overeenstemming is met de bedoeling van Allaah. Omdat het onmogelijk is om alle betekenissen van de Qor’aan te omvatten, is er in dit boek voor gekozen om een toelichtende, korte uitleg toe te voegen aan elk vers. Deze is grotendeels een vertaling van de vereenvoudigde Qor’aan uitleg van het King Fhd Complex in het Koninkrijk van Saoedi-Arabie.


 

 

sahieh moeslim - sahieh muslim hadith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Sahieh Muslim

Een selectie uit de authentieke Hadieth-verzameling

Samenstelling: Al-Haafidh Zaki-ud-Dien Al-Mundhiri

Vertaling: Drs M. Bendaoud.

Voor u ligt het eerste deel van de Nederlandse vertaling van een verzameling overleveringen uit Sahieh Muslim. De overleveringen uit Sahieh Moeslim zijn door de Islamitisch natie als authentiek geaccepteerd en aangenomen. Sahieh Muslim is niet voor niets samen met Sahieh Al-Boekharie het meest authentieke boek na de Qur’aan.

 

 

 

handleiding voor de hadj en oemrah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Handleiding voor Hadj en Umra

Verzameld en opgesteld door:                                                                                                                               Talaal ibn Ahmed El-‘Aqiel

Vertaald door: Drs. Noureddine Amajjoud. Eindredactie & Correctie: door Drs Mohamed Bedaoud

Beste pelgrimbroeder, zoals er voor iedere groep een leider is en voor iedere reis een gids, zo is Mohammed ( sallalahoe wa selam ) de leider van de pelgrims. Zijn Leiding en Soennah zijn hun gids. Hij is immers die heeft gezegd: ” Neem jullie (Hadj) rituelen van mij over…”

Daarom is het voor iedereen die van plan is Hadj of Umrah te verrichten verplicht om de Leiding van de Profeet ( sallalahoe wa selam ) daaromtrent te leren. Voor jou, o nobele pelgrim, ligt een boek geschreven in heldere bewoording. Door duidelijke bewoordingen en met verhelderende illustraties vereenvoudigt dit voor jou de regelgeving van Hadj en Oemrah. Hopende dat je deze als gids zal gebruiken tijdens jouw hadj en Oemrah.

Hoofdonderwerpen:

Grensgebieden van Ihraam

Een beschrijving van de Oemrah

Dag van Tarwiyah

Dag van Arafah

Muzdalifah

Dag van het offeren

Daen van Tahreeq

Moskee van de Profeet

Regelgeving voor vrouwen

Fataawa