Islamboeken

Islamboeken

Alle lof komt toe aan Allah. Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en vergeving.Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onze eigen zielen en tegen onze slechte daden. Wie door Allah geleid wordt, kent geen misleider. en wie door Hem op een dwaalspoor wordt gebracht, kent geen leider. Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allah alleen: Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed ( sallalahoe wa selam, vrede zij met hem) Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. moge Allah vrede en veel zegeningen neer zenden over hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Voorts:

Betrouwbare islamboeken voor zowel niet moslims als moslims, beginners en voor gevorderden.

Islamitische boeken

Islamitische die we aanraden zijn van betrouwbare geleerden van de Ahl-Us-Soennah Wal Djamaa’ah en de vertalers zijn betrouwbaar.

Islamitische kinderboeken

Gratis E Books Islam