6 zuilen van Al-Imaan (geloof)

De zuilen van het geloof (Al-Imaan)

Vraag 1:
Jibriel vraagt verder: ‘Vertel mij dan over Al-Imaan (het geloof)?

Antwoord 1:
De Boodschapper van Allaah ﷺ antwoord: ‘Al-Imaan is:
1. Dat je gelooft in Allaah:
(De overtuiging dat Allaah de Schepper is en dat (alleen) Hij met recht aanbeden wordt.
Hij heeft Namen en Eigenschappen).

(Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende)

[Soerah Ash-Shoeraa (42):11]

2. En in Zijn Engelen:
(Uit licht geschapen creaties, om de bevelen van Allaah uit te voeren. Wij kunnen de
Engelen niet zien).
3. En in Zijn Boeken:
(De Tawraah (de Thora), de Indjiel (Het Evangelie), de Zaboer (de Psalmen) en de
Qor’aan. De Qo’raan heeft alle voorgaande boeken ongeldig gemaakt).
4. En in Zijn Boodschappers:
(De eerste boodschapper is Noeh en de laatste is Mohammad ﷺ .
5. En in de Laatste Dag:
(De Dag der Opstanding, waarop de mensen afgerekend worden op hun daden).
6. En dat je gelooft in de voorbeschikking (Qadar) van zowel het goede als het kwade:
(Dit houdt in: tevredenheid met wat Allaah heeft voorbeschikt, zonder het nalaten van
eigen handelen als middel).’

Zes zuilen van Al-Imaan

(Overgeleverd door Moslim)

Uit het boek: Een Samenvatting van De Islamitische Geloofsleer uit de Qor’aan en de
authentieke Soennah.
Auteur: Mohammad Bin Jamil Zino
Vertaald door: Mohamed Bendaoud

Wat zijn de 5 zuilen van de Islaam? 5 zuilen Islaam