Wat is de Soennah?

Wat is de soennah?

Ustaadh Abu Iyaadh Amjad Rafiq [Hafidhahu Allaah] zei:

“De soennah is de tweede primaire bron waaruit de islamitische leer wordt ontleend. De soennah houdt in: de authentieke profetische overleveringen waarin de uitspraken, daden en stilzwijgende goedkeuringen van de Profeet ﷺ bewaard zijn. Deze overleveringen bieden de basis voor de correcte interpretatie van de Koran. De Profeet ﷺ bracht de Koran namelijk niet alleen met integriteit over, maar hij legde hem ook uit door middel van zijn woorden en daden.

Zijn metgezellen memoriseerden en behielden de overleveringen door ze door te geven aan hun studenten. Deze overleveringen werden opgeschreven en later gecodificeerd en georganiseerd in verzamelwerken. Deze verzamelwerken zijn de standaardnaslagwerken die gebruikt worden om de profetische overleveringen te bestuderen. Dit is een rigoureuze wetenschap waarvan geen gelijke is en die bekend staat als de wetenschap van overlevering (‘ilm al-Hadith). Deze wetenschap werd ontwikkeld dankzij de inspanningen van islamitische geleerden die deze overleveringen verzamelden om zo te verzekeren dat geen valsheid toegeschreven werd aan de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ waarschuwde namelijk:

‘Wie iets aan mij toeschrijft, wat ik niet heb gezegd, laat hem zijn plek in het Hellevuur innemen’.

Door middel van de hoogste standaard van mondelinge overlevering ooit, bleven de leerstellingen van de Profeet ﷺ behouden. De moslimnatie werd de ketting van overlevering (isnaad)[1] en de rigoureuze wetenschap die eraan verbonden was, geschonken. Deze zijn uniek en ongeëvenaard in de geschiedenis.”

Genomen uit het boek: [Een beknopte handelingen van de Islaam en zijn standpunt over al-Qaida en ISIS, Bladzijdes. 15 – 16 | Uitgegeven door Ibn Baaz Bookstore]

Voetnoot:

[1] Het woord isnaad betekent ‘toeschrijving, en slaat op de ketting overleveraars via wie de profetische overleveringen overgebracht en verzameld werden. Het is een complex en hoogontwikkeld systeem. Vóór de islamitische natie was er geen andere natie die deze wetenschap om geopenbaarde kennis te behouden ooit toegekend was. Als de profetische overleveringen en de uitleg van de Koran niet behouden waren gebleven dan zou het ontlenen van wettelijke regels hieruit onmogelijk zijn geweest en zou de religie verdraaid en veranderd zijn. Abdoellah bin al-Moebarak (overl. 797) zei:

‘De isnaad is onderdeel van de religie. Als het niet voor de isnaad was geweest dan zou iedereen zomaar alles hebben kunnen beweren.’

Dit is overgeleverd door de bekende imam Moslim bin al-Hadjaadj in zijn introductie van zijn verzamelwerk profetische overleveringen….”