De gunsten van Tawheed

Allah ﷻ heeft Zijn gehele schepping slechts geschapen zodat Hij zuiver wordt aanbeden en er geen deelgenoten worden toegekend aan Hem!

Allah ﷻ zegt: “En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.” ( Addhariyaat 56) Ibn Abbaas (de uitlegger van de Quran, die het meest bekend stond om het uitleggen van de Quran en degene voor wie de Profeet du’a heeft gedaan dat Allah hem de uitleg van de Quran schenkt) zegt: “Overal waar “aanbid Allah” staat in de Quran betekent dat: maak Allah één”

 

De reden dat Allah ﷻ Zijn boeken heeft neergezonden is tawheed, zodat alle aanbiddingen alleen voor Allah worden verricht (ver van asshirk)

Allah ﷻ zegt: “Allief-Laam-raa’, (Dit is) een boek waarvan de verzen geperfectioneerd zijn uiteengezet, van de zijde van de Alwijze, de Albekende. Opdat jullie niemand aanbidden behalve Allah. “ (Hoed 1,2) Imaam Ibn Khatier zegt bij dit vers: “Deze Quran, de geperfectioneerde en de uiteengezette, is neergezonden voor de aanbidding van Allah alleen, zonder dat er deelgenoten worden toegekend aan Hem.”

 

Als jij erkent dat Allah ﷻ jou heeft geschapen, de Heer der werelden is enz. dan is het toch logisch dat Hij Alleen de aanbidding verdient?

Lees (begrijpend) hoe Allah in surat Annaml vanaf vers 60 tot en met 64 verschillende argumenten opnoemt en elk vers eindigt met: “Is er dan een andere god naast Allah (die het recht heeft om aanbeden te worden)?”Dit om duidelijk te maken dat Hij de Enige is die het recht heeft om aanbeden te worden zonder deelgenoten!

 

Alle boodschappers zijn gezonden om attawhied (de eenheid van Allah) te verkondigen en te waarschuwen voor veelgoderij (asshirk)!

Allah zegt: “En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gezonden opdat zij Allah aanbidden en de taghoet (afgoderij) vermijden.” (An-Nahl 36)

Imaam Abderrahman Assi’di zegt bij dit vers: “Zij (de boodschappers) hebben allemaal overeenstemming in hun uitnodiging en religie, namelijk het aanbidden van Allah alleen en geen deelgenoten toekennen aan Hem.”

 

Attawhied is de sleutel van het paradijs (al-jennah)! Attawhied, daarmee word je bevrijd van het hellevuur!

Attawhied is de sleutel van het paradijs (al-jennah)!

Attawhied, daarmee word je bevrijd van het hellevuur!

De Profeet heeft gezegd: “Het recht van Allah ten opzichte van Zijn dienaren is dat zij Hem aanbidden en geen enkele deelgenoot toekennen aan Hem. En het recht van de dienaren ten opzichte van Allah is dat Hij degene die geen deelgenoot toekent aan Hem niet zal straffen.

Bukhari & Muslim “ Een belofte van Allah. “ Soerah [ar-roem 6 ]

 

Attawhied, daarmee sta je 50.000 jaar veilig (op de dag des oordeels) Attawhied is de leiding naar de waarheid

De gunsten van Tawheed

Allah zegt: “Degene die geloven en hun geloof niet mengen met onrecht (asshirk),  zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” [Al-An’aam 82] Imaam Ibn Kathier (rahiemoe Allah) zegt bij dit vers: “Dat zijn degenen die hun aanbiddingen zuiver en alleen voor Allah verrichten en geen enkele deelgenoot toekennen aan Hem. Zij zijn degenen die veilig zijn op de Dag des Oordeels. En zij zijn geleid in het wereldse leven en in het hiernamaals.”

 

De Gunsten van Tawheed

Attawhied is de grootste oorzaak om in aanmerking te komen voor de Shafa’a (bemiddeling) van de Profeet  op de dag van de afrekening!

De dag waarop zoekt naar elke hasanah en niemand je kan helpen of bevrijden van de bestraffing, behalve Allah! De Profeet  werd gevraagd: “Wie zijn de mensen die het meest aanspraak maken op uw Shafa’a (bemiddeling)? “Waarop hij antwoordde: “Wie Laa Ilaha Illallah ( er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah) zegt, zuiver vanuit zijn hart”.

 

Deze teksten (de gunsten van Tawheed) zijn verzameld van de Tweets van Gamal ibn Rabee

Bestudeer meer over tawheed via deze lessen:

Lessen van Aboe Youssef Abdulghafour – Kitaab Attawhied

 

Gamal ibn Rabee - Tawheed