De uitspraak Laa illaaha illaa Allaah

De uitspraak Laa illaaha illaa Allaah

Shaykh Muhammad ibn ‘Abdil-Wahhaab al-Wassaabie [Rahimahu Allaah] zei:

“Voorzeker, de uitspraak Laa ilaaha illaa Allaah is de uitspraak van taqwaa (godsvrees), het stevigste houvast, het fundament van de Islaam en de sleutel van het Huis der Vrede (het Paradijs).

De aarde en de hemelen zijn hiervoor gemaakt, de schepping is hiervoor geschapen, Allaah heeft Zijn boodschappers hiervoor gestuurd en heeft hiervoor Zijn boeken naar hen gezonden; hierop is de schepping opgedeeld in gelovigen en ongelovigen, en is zowel het Hellevuur als de markt van het Paradijs gevestigd. En hiernaar zal gevraagd worden en omwille hiervan zal er bestraffing en beloning plaatsvinden; de weegschalen zullen opgesteld worden, de boeken zullen geplaatst worden en de brug zal geslagen worden. De veilige persoon zal in de hoogste tuinen zijn, terwijl de geketende persoon in de diepte van het Hellevuur zal zijn.”

Genomen uit het boek: [Laa ilaaha illaa Allaah, Bladzijden. 5 | Vertaald door Bilaal al-Eritree, Uitgeverij Barakah]