Bekeren naar de islaam

Moeten de moslims mensen dwingen om te bekeren naar de islaam?

Gedwongen bekering is absoluut verboden in de islaam. Oprecht geloof moet vrijwillig zijn. In de Koran staat immers: “Er is geen dwang in religie” (2:256). De moslimgeleerde ibn al-Qayyim (overl.1350) legde uit: ‘Dit vers werd geopenbaard naar aanleiding van bepaalde mannen onder de metgezellen (van de Profeet). Zij hadden namelijk kinderen die voor de komst van de islaam al joden en christenen waren geworden. Hun vaders wilden die kinderen dwingen om de religie (van islaam) aan te nemen. God de Sublieme verbood hen dit waardoor hun kinderen desgewenst uit (vrije keus) de islaam konden binnentreden. Wat de correcte interpretatie van dit vers is, is dat het algemeen is bedoeld en dus op elke niet-moslim slaat… Het wordt duidelijk voor degene die de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) overpeinst dat hij geen enkel persoon ooit gedwongen had de religie te accepteren’ (1). Ondanks de mythe die al eeuwen rondgaat, is de islaam niet verspreid door middel van het zwaard. Wij hebben eerder de uitspraken van Lawrence Browne, James Michener en De Lacy O’Leary hieromtrent geciteerd. Zij maakten duidelijk dat dit ‘één van de meest fantasierijke, absurde mythes is die geschiedkundigen ooit hebben durven verkondigen’ (2). De gehele Arabische
peninsula accepteerde de islaam over een periode van 8 jaar, ten koste van slechts 800 tot 900 levens. Deze levens gingen alleen verloren omdat de Profeet gedwongen werd oorlog te voeren vanwege gewelddadigheden die tegen hem gericht werden. Zijn volgelingen werden uit hun huizen geconfisqueerd, velen werden gemarteld en vermoord en talloze allianties werden aangegaan met als doel om de hele moslimgemeenschap te vernietigen. Moslims werden aangemoedigd om
anderen naar de simpliciteit en schoonheid van de boodschap en leer van de islaam uit te nodigen door middel van de schoonste manieren, prachtige vermaningen en discussies op de beste wijze. De interne kracht van de simpliciteit, schoonheid en natuurlijkheid van zijn boodschap is voldoende om
eerlijke en oprechte harten te winnen. Gedwongen bekering is niet nodig.

1. Hidayat al-Hayara, Dar’Alam al-fawaa’id blz. 29.
2. Zie onderdeel ‘Wie was Mohammed?’ eerder in dit boek.

Uit het boek: Uit het boek: Een beknopte handleiding van de islam en zijn standpunt over Al-Qaida en ISIS

Vertaler: Oem Dawoed