Allah

Mu’aadh Ibn Djabal heeft gezegd: ik zat eens achter (Radief) de Profeet ﷺ op een ezel, toen hij tegen mij zei: “ Weet je wat het recht van Allah is ten aanzien van de dienaren en wat het recht van de dienaren is ten aanzien van Allah? Ik antwoordde: “Allaah en Zijn boodschapper weten het best. “ Hij ﷺ zei: “ Het recht van Allah ten aanzien van de dienaren is dat zij Hem aanbidden en niets (en niemand) aan Hem als deelgenoot toekennen. Het recht van de dienaren ten aanzien van Allah is dat Hij degene die geen deelgenoot aan Hem toekent niet zal straffen. “ Ik zei: O Boodschapper van Allah, zal ik de mensen dit goede nieuws niet vertellen?” Hij ﷺ zei: “Vertel ze dit goede nieuws niet, want anders gaan ze erop vertrouwen. “

( Overgeleverd door Al-Bochari, Moeslim, At-Tirmidhi, Ibn Maadjah en Ahmad )

 

Algemene betekenis van de Hadieth

 

De Boodschapper van Allah ﷺ heeft in deze hadieth verduidelijkt wat het doel is omwille waarvan Allah de schepping heeft geschapen. Dit doel is: de exclusieve aanbidding van Allaah alleen en de zuivere toewijding aan Hem. Dit geweldige recht komt aan niemand toe, behalve aan Allaah, de Schepper, de Geweldige, de Begunstiger en de Bevoorrechter.

Ook heeft de nobele Boodschapper ﷺ verduidelijkt wat de dienaren verdienen aan beloning ten aanzien van Allaah als zij dit geweldige recht (exclusieve en zuivere aanbidding) vervullen. Allaah ﷻ zal hen dan redden van de bestraffing van het Vuur en hen het Paradijs binnen laten gaan.

Dit is ongetwijfeld iets wat de gelovige verblijdt en hem verheugt. Daarom vroeg Mu’aadh toestemming van de Profeet ﷺ en zei: ‘zal ik de mensen dit goede nieuws niet vertellen?’ De Profeet ﷺ verbood Mu’aadh dit te doen in het belang van zijn Ummah (gemeenschap) Hij ﷺ wil namelijk dat zij zich inspannen in het verrichten van daden en van datgene wat hen dichter bij Allaah brengt en dat zij hierom wedijveren. Door deze inzet, inspanning en wedijver behalen zij namelijk de hoogste rangen bij Allaah ﷻ. In tegenstelling tot dit zouden zij – als zijn nalatig zouden zijn in het verrichten van daden en zouden vertrouwen op deze belofte – veel goeds en een grote beloning ontlopen.

 

Profijtvolle conclusies uit de Hadieth

  • De wijsheid van de Profeet ﷺ in het onderwijzen. Hij is deze les namelijk begonnen met het stellen van een vraag. Dit laat een grotere indruk achter op de ziel en brengt een groter begrip op bij de leerling.
  • Deze Hadieth toont de bescheidenheid en goede manieren van de Boodschapper van Allaah ﷺ. Hij besteeg (bijvoorbeeld) een ezel met zijn metgezellen achter hem op zijn rijdier.
  • Deze Hadieth verduidelijkt het grootste recht van Allaah ﷻ ten aanzien van Zijn dienaren, namelijk: het belijden van de Eenheid van Allaah en de toewijding van aanbidding aan Hem alleen.
  • Dat Allaah ﷻ Zijn dienaren met de beste beloning begunstigt indien zij dit recht vervullen.
  • Dat het aanbevelenswaardig is om de Moslim goed nieuws te brengen dat hem verheugt.
  • De angst voor het vertrouwen op de grote genade van Allaah ﷻ, omdat dit vertrouwen veel onwetenden schade toebrengt.

 

Uit het boek: Uitleg, analyse en bestudering van geselecteerde uitspraken van de Profeet ﷺ

Auteur: Sheich Rabie’ Ibn Haadie ‘ Umayr Al-Madkhalie

Vertaling: Mohamed Bendaoud

Lees ook artikelen in het engels:

http://www.troid.org/