Wat zijn de 5 zuilen van de islam

De Zuilen van Al-Islaam

Vraag 1:
Jibriel vraagt: ‘O Mohammad, vertel mij over Al-Islaam?’
Antwoord 1:
De Boodschapper van Allaah ﷺ antwoordt: ‘Al-Islaam is:
1. Dat je getuigt dat er geen ware god is, behalve Allaah:
(Wat betekent dat er geen ware god is in de hemelen en de aarde, behalve Allaah).
En dat Mohammed de boodschapper van Allaah is:
(Allaah heeft Mohammed namelijk gezonden om Zijn godsdienst over te brengen),
2. Dat je de Salaat (het gebed) verricht:
(Men dient dit gebed uit te voeren met alle fundamentele bestanddelen, in een totale
overgave en nederigheid).
3. Dat je de Zakaat ((armen)belasting) geeft:
(Als een moslim de drempelwaarde van 85 gram goud bezit, of de hieraan gelijke
geldwaarde, moet hij hiervan 2,5 % afstaan, na het verstrijken van één Islamitisch jaar.
Andere vormen van weelde en rijkdom hebben andere vastgestelde waarden).
4. Dat je gedurende de (Islamitische) maand Ramadaan vast:
(Men dient zich te onthouden van eten, drinken, wellust en alle andere verboden zaken,
vanaf de morgenstond tot zonsondergang).
5. Dat je de Hadj (bedevaart) verricht naar Mekkah, als je daartoe in staat bent.’

(Overgeleverd door Moslim)

Uit het boek: Een Samenvatting van De Islamitische Geloofsleer uit de Qor’aan en de
authentieke Soennah.
Auteur: Mohammad Bin Jamil Zino
Vertaald door: Mohamed Bendaoud

Verduidelijken van de 5 zuilen van de islam

Shaykh al-Islaam ‘Abdil-‘Aziz [Rahimahu Allaah] zei:

De eerste en tevens belangrijkste pilaar is: de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en dat Mohammed ﷺ de boodschapper is van Allaah. Hiertoe behoort: de uitleg van de betekenis, en de verduidelijking Laa ilaaha ilaa Allaah’. De betekenis is: ontkenning van alles wat naast Allaah aanbeden wordt (la ilaaha’) en bevestiging van de aanbidding van Allaah alleen zonder deelgenoten
(‘illa Allaah’)

Wat betreft de voorwaarden van ‘laa ilaaha illa Allaah’ deze zijn als volgt:

1. Kennis, wat het tegenovergestelde is van onwetendheid.
2. Zekerheid, wat het tegenovergestelde is van twijfel.
3. Zuivere toewijding, wat het tegenovergestelde is van afgoderij.
4. Oprechtheid, wat het tegenovergestelde is van leugenachtigheid.
5. Liefde, wat het tegenovergestelde is van afkeer.
6. Onderwerping, wat het tegenovergestelde is van het nalaten.
7. Acceptatie, wat het tegenovergestelde is van verwerping.
8. Verwerping van alles wat naast Allaah aanbeden wordt.

Deze voorwaarden zijn bijeengebracht in de volgende twee dichtregels

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها

“Kennis, zekerheid, zuivere toewijding en jouw oprechtheid met liefde, onderwerping en acceptatie hiervan.
En voeg hieraan de achtste toe: jouw verwerping van zaken die naast de ware God als goddelijk zijn genomen.”

Daarnaast het verduidelijken van (het tweede deel van) de getuigenis: dat Mohammed ﷺ de boodschapper is van Allaah (‘Mohammedan rasoeloe Allaah’). Dit houdt in: hem geloven in wat hij heeft gezegd, hem gehoorzamen in wat hij heeft bevolen, vermijden wat hij heeft verboden en waar hij tegen gewaarschuwd heeft, en dat Allaah niet wordt aanbeden behalve met wat Allaah ﷻ en Zijn Boodschapper ﷺ voorgeschreven hebben.

Vervolgens worden de resterende van de 5 zuilen van de islam verduidelijkt aan de student. Deze zijn:

5 zuilen islam

* Het gebed,
* de zakaat,
* het vasten tijdens de ramadan
* en de hadj naar Baytoe Allaahi al-Haraam – voor degenen die daartoe in staat zijn.

Genomen uit het boek: [Belangrijke lessen voor de gehele gemeenschap, Bladzijdes. 11 – 12 | Boek uitgegeven door IbnBaazBookstore]

Lees en download :gratis interessante E Books islam

5 zuilen islam