Hulp nodig!

*NIEUWE UPDATE, BIJNA OP DE HELFT!*
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
Beste broeders en zusters, geliefde dienaren van Allah, moge Allah jullie dit bericht in staat van goede emaan en gezondheid laten bereiken.
 
Omwille van Allah is dit bericht opgesteld om een weduwe met twee kinderen hulp aan te bieden. De broeder in kwestie is ruim een jaar geleden overleden en sindsdien is haar financiële situatie dusdanig verslechterd dat zij nauwelijks tot soms niets overhoudt om een fatsoenlijke maaltijd te serveren. Sterker nog, er zijn dagen dat zij niets heeft gegeten. De zuster heeft uit schaamte weinig om hulp gevraagd. 
 
De huidige schulden zijn de reden waarom zij niet rondkomen van de nabestaande uitkering. Deze bestaan voornamelijk uit huurachterstand, uitvaartkosten (de broeder had geen verzekering), betalingsregeling zorgkosten en ziekenhuiskosten. 
 
Onze gulle broeders, onze geliefde zusters, wij hopen op jullie vrijgevigheid te kunnen rekenen om onze zuster haar situatie te kunnen vergemakkelijken. Moge Hij de Meest Verhevene een zaak voor jullie vergemakkelijken op de Dag des Oordeels, zoals jullie deze voor de zuster vergemakkelijken. 
 
Het totaalbedrag aan schulden bedraagt €9275. Er is al €3835,16 opgehaald, wij zijn dus al bijna op de helft! 
 
De zuster komt in aanmerking voor zakaatul maal aangezien zij zichzelf niet voor een jaar lang kan voorzien. 
 
De zakaah en/ of sadaqah kunnen gestort worden naar:
 
 
Als de link niet meer werkt kan het overgemaakt worden naar onderstaand rekeningnummer:
 
NL71 SNSB 8811 9714 46
Tav C Korrel
 
Dit bericht is opgesteld op 1 juni 2019 door Umm Nusayba
 
De inzameling loopt tot 
 het totaalbedrag is bereikt in sha Allah.