Het vasten in de Islaam 8

Het vasten in de Islaam [8]
Introductie tot het vasten
De eerste berichten van deze reeks hadden een algemeen karakter. Vanaf nu zullen we wat meer ingaan op specifieke regelgevingen over het vasten. Voor de overzichtelijkheid en het begrip zal ik de berichten zoveel mogelijk in de vorm van vraag en antwoord schrijven.
Vraag 1: Wat wordt er in de islaam eigenlijk bedoeld met vasten?
Antwoord 1: Wij moslims bedoelen met vasten: dat men Allaah aanbidt door zich te onthouden van eten, drinken, geslachtsgemeenschap en alle overige zaken die het vasten verbreken, vanaf de opkomst van de dageraad tot zonsondergang.
In volgende berichten komen de zaken die het vasten wel of niet verbreken uitgebreid aan de orde, in shaa Allaah.
Vraag 2: Wat is de wijsheid achter het vasten?
Antwoord 2: Er zitten veel wijsheden achter het vasten, maar de voornaamste wijsheid is het verkrijgen van godsvrees (taqwa). Er zijn echter ook andere wijsheden te noemen, zoals: het bewust raken van de gunsten van Allaah, het aanleren van geduld en doorzettingsvermogen, het ingaan tegen de wil van de Shaytaan (Satan), vergiffenis van zondes, een bescherming tegen het hellevuur, een reden om het paradijs te betreden, en vele andere wijsheden.
Vraag 3: Voor wie is het verplicht om te vasten?
Antwoord 3: Wie aan de volgende voorwaarden voldoet, moet verplicht vasten: moslim, bij verstand, ingezeten (dus geen reiziger), in staat om te vasten, en rein van menstruatie- of kraambloeding.
Wie niet aan één van deze voorwaarden voldoet, hoeft niet óf mag niet vasten, afhankelijk van de situatie. Verdere details volgen – met de Wil van Allaah – in aankomende berichten.
Vraag 4: Als iemand zich gedurende de ramadan tot de islaam bekeert, moet hij/zij dan de gemiste dagen inhalen?
Antwoord 4: Er is geen meningsverschil over tussen de vier wetscholen dat de persoon die tijdens de ramadan moslim wordt, de gemiste dagen van de ramadan *niet* hoeft in te halen. Hij/zij dient wel de dagen na de bekering te vasten. De dag waarop hij/zij moslim wordt, moet hij/zij volgens de meerderheid van de geleerden ook vasten. Als hij/zij deze dag niet heeft gevast, dan hoeft hij/zij die dag echter niet in te halen.
Vraag 5: Als iemand gedurende de ramadan de pubertijd bereikt, moet hij/zij dan de gemiste dagen inhalen?
Antwoord 5: Voor de persoon die tijdens de ramadan de pubertijd bereikt, gelden precies dezelfde regels als de regels die in antwoord 4 zijn genoemd voor wie tijdens de ramadan moslim wordt.
Volledigheidshalve: het teken van de pubertijd is in de islaam één van de volgende tekenen: een natte droom (of een zaadlozing in wakkere toestand), groei van schaamhaar, menstruatie en zwangerschap. Wie geen van deze tekenen ziet, maar vijftien wordt, heeft daarmee ook de pubertijd bereikt. Er is een meningsverschil over het laatste teken, de leeftijd. Volgens sommigen is het zeventien of achttien jaar. Zie voor verdere diepgang de fiqh-boeken.
In het aankomende bericht – in sha Allaah – meer…
-𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔢𝔡 𝔅𝔢𝔫𝔡𝔞𝔬𝔲𝔡-