Het vasten in de islaam [9]

Het vasten in de islaam [9]
Wie hoeven er niet te vasten? (#1)
Vraag 6: Welke mensen hebben een excuus om niet te vasten?
Antwoord 6: Algemeen gesproken hebben de volgende mensen een geldig excuus om niet te vasten: de zieke, de reiziger, de bejaarde, de zwangere en de borstvoedende vrouw.
Vraag 7: Kan er wat meer verteld worden over *de zieke* die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke ziekte geldt?
Antwoord 7:
7A. De zieke hoeft niet te vasten, omdat de Qor’aan dat nadrukkelijk vermeldt. Bovendien zijn de moslimgeleerden het daar unaniem over eens.
7B. Als de zieke vreest dat zijn ziekte erger wordt door het vasten, of als het vasten hem zwaar valt zonder dat het hem schaadt, dan is het voor hem *toegestaan* om te vasten.
7C. Als het vasten schadelijk is voor de zieke, en hij vreest dat hij door het vasten omkomt, dan is het voor hem *verboden* om te vasten.
7D. Als iemand een lichte ziekte heeft, waar het vasten geen effect op heeft, dan mag hij zijn vasten niet verbreken. Hierbij valt te denken aan een kleine griep of verkoudheid, lichte hoofdpijn, kiespijn, etc.
7E. De zieke die niet heeft gevast, terwijl er voor hem *vooruitzicht* is op genezing, moet na zijn genezing de gemiste dagen inhalen. Hierover is er geen meningsverschil tussen de geleerden.
7F. De zieke die niet heeft gevast, terwijl er voor hem *geen vooruitzicht* is op genezing, moet voor elke gemiste dag een arme voeden. Deze situatie is dus van toepassing op de mensen die chronisch ziek zijn.
7G. De persoon uit 7F moet voor elke dag een arme voeden. Dat is door die arme 1,5 kg. voedsel te geven dat gangbaar is in het land waar hij woont. Of door de arme of meerdere armen uit te nodigen naar een maaltijd. Als de persoon in kwestie niet de middelen heeft om armen te voeden, dan vervalt deze plicht.
Vraag 8: Kan er wat meer verteld worden over *de reiziger* die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke reiziger geldt?
Antwoord 8:
8A. Het is voor de reiziger toegestaan om het vasten te verbreken.
8B. Als de reiziger geen moeite ondervindt van het vasten tijdens de reis, dan is het volgens sommige geleerden beter voor hem om *wel* te vasten, terwijl anderen zeggen dat het beter voor hem is om *niet* te vasten. Aangezien deze kwestie ruimte biedt, is het niet toegepast om elkaar hierop terecht te wijzen.
8C. Als de reiziger het reizen als zwaar ervaart, dan is het beter voor hem om niet te vasten. De vier soennitische wetscholen zijn het hier over eens.
8D. Sommige mensen zijn continu op reis vanwege bijvoorbeeld hun werk. Te denken valt aan piloten, kapiteins, sommige bus- of taxichauffeurs, etc. Ook voor hen is het toegestaan om hun vasten te verbreken op de momenten dat ze op reis zijn.
8E. Gemakshalve kan de vuistregel aangehouden worden dat als iemand een afstand aflegt van 80 km. of meer, dat hij daarmee reiziger wordt genoemd. Wie zich meer wil verdiepen in de discussie hierover, kan zich wenden tot de fiqh-boeken. Het maakt overigens niet uit als de reiziger in alle comfort en luxe reist. Ook in dat geval wordt hij reiziger genoemd, en gelden de genoemde regels.
8F. Als de reiziger zijn vasten heeft gebroken, dan dient hij de gemiste dagen later in te halen.
In het volgende bericht – in sha Allaah – meer over dit onderwerp.
-??????? ????????-