Het vasten in de islaam [5]

Het vasten in de islaam [5]
De 15e nacht én dag van de maand sha‘baan…
Degenen die de berichtenreeks over ‘onze geloofsleer’ hebben ontvangen, weten dat een aanbidding alleen maar correct is en geaccepteerd wordt, als die aanbidding voldoet aan twee voorwaarden, namelijk: *1.* dat de aanbidding zuiver voor Allaah alléén is, en *2.* dat de aanbidding in overeenstemming is met datgene wat de Profeet ons heeft geleerd.
Aankomende nacht en de dag van morgen zijn een praktijkvoorbeeld waarin er veel aanbiddingen gebeuren die misschien wel aan de eerste voorwaarde voldoen, maar zeker niet aan de tweede.
Vandaag is de 14e dag van de maand sha‘baan. Aankomende nacht is de 15e nacht en morgen is de 15e dag van de maand sha‘baan. Er zij mensen die – vaak met een goede intentie – deze 15e nacht en dag vieren. Ze brengen de nacht biddend en de dag vastend door. Dat doen ze omdat ze geloven dat dit een speciale nacht en dag zijn.
Ondanks deze veelal goede intentie, weten we ondertussen dat dat niet voldoende basis is voor een correcte aanbidding. Daarom is de vraag die gesteld mag worden aan deze mensen: ‘Hebben jullie enig specifiek, duidelijk en authentiek bewijs waaruit blijkt dat ons voorbeeld, de geliefde Profeet ﷺ of zijn metgezellen, deze nacht biddend en deze dag vastend hebben gevierd?’ Als zij een specifiek, duidelijk en authentiek bewijs kunnen overleggen, dan mag de aanbidding uiteraard niet ter discussie gesteld worden. Maar als dat bewijs er niet is *- en het is er niet -* dan kunnen we niet anders concluderen dan dat deze aanbidding niet voldoet aan de tweede voorwaarde waar elke aanbidding aan moet voldoen. En dan is de enige juiste conclusie die getrokken kan worden: dat dit een aanbidding is die niet is gedaan door de Profeet ﷺ en ook niet door zijn metgezellen. En in dat geval is het voor ons niet toegestaan om af te wijken van de weg van de Profeet en zijn metgezellen, want als we dat wel doen, dan vervallen we in een religieuze innovatie, oftewel bid‘ah.
Er gaan overleveringen rond die gaan over het midden van de maand sha‘baan, het bidden tijdens die nacht, het vasten van die dag, dat erin de aanroepingen zouden worden verhoord, dat men erin bevrijd wordt van de hel, dat er dan wordt bepaald wie komt te overlijden, dat het aanbevolen is om erin soerah Al-Ikhlaas [Q 112] te reciteren of dat de levenstermijnen – en voorzieningen erin worden verruimd. De gespecialiseerde geleerden zijn het er *unaniem* over eens dat geen enkele van deze overleveringen authentiek is. Het zijn allemaal of *zwakke of verzonnen overleveringen*, die niet als basis voor een aanbidding mogen worden gebruikt.
De enige overlevering met betrekking tot deze nacht waarover de geleerden van mening verschillen is de overlevering die zegt dat Allaah daarin al Zijn dienaren vergeeft, behalve een afgodenaanbidder of mensen met een onderlinge vijandigheid. Sommige geleerden zeggen dat dit een goede overlevering is, terwijl velen zeggen dat het een zwakke overlevering is.
Let op: dit bericht gaat niet over de mensen die de drie witte dagen, of dag om dag, of de maandag en donderdag vasten. We hebben het alleen maar over het bidden en vasten tijdens deze nacht en dag met de overtuiging dat het een speciale nacht en dag zijn, anders dan alle andere nachten en dagen!
-??????? ????????-