Het vasten in de Islaam 3

Het vasten in de Islaam [3]
Ter voorbereiding op de vastenmaand…
In het vorige bericht hebben we aangegeven hoe belangrijk het is om berouwvol naar Allaah de Verhevene terug te keren, voordat we de ramadan tegemoet treden.
In dit bericht hebben we het over een andere belangrijke voorbereiding op de maand ramadan, namelijk dat men zijn *gemiste vastendagen* van de vorige ramadan inhaalt.
Zoals jullie weten, kan de moslim verschillende excuses hebben om een aantal dagen van de ramadan niet te vasten, zoals ziekte, reizen of menstruatie. In al deze gevallen treft de moslim geen blaam als hij/zij niet vast.
Helaas is het zo dat er moslims zijn die laks omgaan met het inhalen van deze gemiste dagen. Terwijl in de Qor’aan nadrukkelijk staat dat deze dagen ingehaald moeten worden. Sterker nog, de geleerden zijn het erover eens dat de moslim zijn gemiste dagen moet inhalen *voordat* de volgende ramadan aanbreekt. Als hij/zij dat bewust en zonder geldige reden niet doet, dan begaat hij/zij daarmee een zonde.
Als we kijken naar de mensen die hun gemiste vasten niet hebben ingehaald, terwijl de volgende ramadan alweer is aangebroken, dan kunnen we ze onderverdelen in twee categorieën:
De eerste categorie: zijn de mensen die het gemiste vasten nog niet hebben ingehaald bij het aanbreken van de nieuwe ramadan omdat ze daar een geldige reden voor hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand ziek was tijdens de vorige ramadan, maar nog niet is genezen bij het aanbreken van de nieuwe ramadan. Of als een vrouw menstrueerde tijdens een aantal dagen van de vorige ramadan, maar daarna ziek is geworden waardoor ze haar gemiste dagen nog niet heeft kunnen inhalen.
De mensen op wie deze situatie van toepassing is, worden niets kwalijk genomen. Hun enige verplichting is om zodra ze weer kunnen, hun gemiste dagen alsnog in te halen.
De tweede categorie: zijn de mensen die het gemiste vasten nog niet hebben ingehaald bij het aanbreken van de nieuwe ramadan *zonder* ze daar een geldige reden voor hebben. Vaak is dat vanwege laksheid, of doordat van uitstel afstel komt.
Het niet tijdig inhalen van het gemiste vasten op deze manier, wordt als zondigheid aangemerkt, en wordt de persoon in kwestie daarom ook aangerekend.
Bovendien is er een meningsverschil tussen de geleerden of het voor zo een persoon voldoet om alleen maar in te halen, of dat hij/zij voor elke te laat ingehaalde dag ook een arme moet voeden.
Dus dat hij/zij zijn gemiste vasten moet inhalen, staat vast. Of hij/zij daarbovenop ook nog per dag een arme moet voeden, daar is een sterk meningsverschil over. De veiligste mening is ongetwijfeld om geen genoegen te nemen met het inhalen alleen, maar ook per gemiste dag een arme te voeden.
Dus: moet je nog dagen inhalen, dan heb je nog een kleine drie weken de tijd….
-??????? ????????-