Het vasten in de islaam [10]

Het vasten in de islaam [10]
Wie hoeven er niet te vasten? (#2)
Vraag 9: Kan er wat meer verteld worden over de bejaarde die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke bejaarde geldt?
Antwoord 9:
9A. Ouderdom alleen is op zich geen legitieme reden om niet te vasten. Maar als ouderdom gepaard gaat met ziekte of verzwakking, waardoor men het vasten niet meer aankan, dan is dat wel een excuus om niet te hoeven vasten.
9B. Als iemand wegens ouderdom niet vast, dan moet hij/zij in plaats van het vasten voor elke gemiste dag een arme voeden. Dat is – zoals al eerder vermeld – door die arme 1,5 kg. voedsel te geven dat gangbaar is in het land waar hij woont. Of door de arme of meerdere armen uit te nodigen naar een maaltijd. Als de persoon in kwestie niet de middelen heeft om armen te voeden, dan vervalt deze plicht.
Vraag 10: Kan er wat meer verteld worden over de zwangere en de borstvoedende vrouw die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke zwangere en de borstvoedende vrouw geldt?
Antwoord 10: Eigenlijk wilde ik – op zijn Hollands gezegd – mijn vingers niet branden aan dit vraagstuk. In tegenstelling tot de eerder uiteengezette regelgevingen, is dit namelijk een kwestie waarover er ontzettend veel meningsverschil is tussen de geleerden, vroeger en nu. Er zijn ongeveer zeven verschillende meningen omtrent dit onderwerp.
Ik heb de afgelopen dagen echter zo ontzettend veel verzoeken gekregen om deze kwestie uit de doeken te doen. Daardoor merk ik dat de behoefte groot is, en het dus belangrijk is om de kwestie te verduidelijken. Ik beloof jullie om spoedig met een bericht hierover te komen. Alleen wil ik nog even goed bedenken hoe ik dit bericht het beste vorm kan geven.
Vraag 11: Waarom is de menstruerende- of de kraamvrouw niet genoemd in het rijtje van mensen die niet hoeven te vasten?
Antwoord 11: Wij hebben het alleen maar gehad over de mensen die niet hoeven te vasten. De menstruerende- en de kraamvrouw mogen niet vasten. Met andere woorden: het is verboden voor ze om te vasten, net zoals het verboden is voor ze om te bidden. Als ze wel zouden bidden of vasten, dan zou dat niet aanvaard worden. Zij moeten het gemiste vasten overigens wel inhalen, maar de gemiste gebeden hoeven niet ingehaald te worden.
Vraag 12: Wij weten nu dat er mensen zijn met een geldig excuus om niet te vasten. In sommige gevallen moeten ze de gemiste dagen wel inhalen. Gelden hier nog speciale regels voor?
Antwoord 12: Er geen gelden op zich geen specifieke regels voor het inhalen van de gemiste dagen. Maar een aantal opmerkingen erover kan geen kwaad:
12A. Het is niet verplicht dat men haast maakt met het inhalen van de gemiste dagen, maar dit wordt wel aangeraden. Je weet namelijk nooit wat je kan overkomen.
12B. Het is echter wel verplicht om de gemiste dagen in te halen voordat de volgende ramadan aanbreekt. Als hij/zij dat bewust en zonder geldige reden niet doet, dan begaat hij/zij daarmee een zonde. (In het bericht ‘het vasten in de islam 3’ is hier al aandacht aan besteed. Dus als je het niet meer weet, lees dat bericht nog even terug).
12C. Als men meerdere dagen moet inhalen, dan hoeft dat niet achter elkaar. Het is toegestaan om de dagen te verdelen.
Vraag 13: Wat als iemand komt te overlijden die nog dagen van ramadan moest inhalen, maar de kans niet had om die dagen in te halen?
Antwoord 13: Er is een redelijk sterk meningsverschil onder de geleerden over deze kwestie. Maar wellicht is de meest correcte mening – in sha Allaah – dat zijn/haar nabestaanden niet namens hem/haar de gemiste dagen moeten vasten. Zijn nabestaanden dienen dan – volgens sommige geleerden – wel namens hem/haar voor elke gemiste dag een arme te voeden, op dezelfde wijze zoals eerder is uitgelegd.
Er is een overlevering die aangeeft dat de nabestaanden namens de overledene kunnen vasten, maar dit geldt alleen voor het vasten dat de overledene zichzelf heeft verplicht door middel van een gelofte (nadhr).
Nogmaals: als je de fatawa van de geleerden erop naleest, zul je erachter komen dat er ook een mening is die zegt dat het vasten van de persoon in kwestie wel kan worden ingehaald door zijn/haar nabestaanden.
Tot slot: ik hoop dat ik – met de wil van Allaah – met het volgende bericht mijn belofte kan waarmaken door het een en ander te verduidelijken over het vasten en inhalen van het vasten door menstruerende- en de kraamvrouw.
-??????? ????????-