HET OFFERFEEST IS IN AANTOCHT #5

Beste broeders en zusters,
Op vrijdag 1 september aanstaande is het de tiende van de gezegende Islamitische maand Dhul-Hidjah. Dat betekent dat de Moslims wereldwijd op die dag beginnen met het vieren van het offerfeest.
Het slachten van een offerdier behoort tot de zichtbare Islamitische rituelen en is een geweldige aanbidding. Daarom is het belangrijk voor de Moslim om ook in dit geval te voldoen aan de twee hoofdvoorwaarden die gelden voor elke aanbidding, namelijk: het hebben van een zuivere intentie omwille van Allaah, en het navolgen van de Profeet Mohammad ﷺ in de uitvoering van de aanbidding.
Om de regelgevingen met betrekking tot het offerdier zo helder mogelijk over te brengen, heb ik ze in de vorm van vraag en antwoord gegoten.
1) Wat is een offerdier (أضحية) eigenlijk?
In dit geval verstaan we onder het offerdier (أضحية): de veedieren die op de dag van het offerfeest worden geslacht met de bedoeling om dichterbij Allaah te komen. Veedieren omvatten kamelen, rundvee, schapen en geiten.
2) Is het verplicht om een offerdier te slachten?
Het slachten van een offerdier wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht.
3) Is het toegestaan om een kip of konijn als offerdier te slachten?
De enige diersoorten die voldoen als offer zijn veedieren (kamelen, rundvee, schapen en geiten). Alle andere dieren worden niet aangemerkt als een offer in dit geval.
4) Is het toegestaan om gezamenlijk één offerdier te slachten?
Dat hangt ervan af. Als het offer een schaap of een geit is, dan is dit niet toegestaan. Eén schaap of geit voldoet namens één gezin.
Als het offer echter een kameel of rund is, dan mag dat namens zeven gezinnen geslacht worden.
5) Aan welke voorwaarden moet het offerdier voldoen?
A. Ras: het moet behoren tot een ras van de veedieren, dus een kameel, rund, geit of schaap.
B. Leeftijd: het moet voldoen aan een minimale leeftijd, afhankelijk van het ras. Een kameel moet minimaal vijf jaar oud zijn. Een rund minimaal twee jaar. Een geit minimaal een jaar. En een schaap minimaal zes maanden.
C. Gebreken: het offerdier moet vrij zijn van een viertal gebreken, namelijk:
* Zichtbare blindheid aan een oog.
* Zichtbare ziekte.
* Zichtbare mankheid.
* Zichtbare vermagering.
Logischerwijs moet het offerdier vrij zijn van alle overige gebreken die erger zijn dan de vier genoemde.
D. Tijdstip: het offerdier dient geslacht te worden binnen de daarvoor aangewezen tijd. Deze tijd gaat in na het 3ied-gebed op de dag van het offerfeest, en eindigt met zonsondergang van de dertiende dag van Dhul-Hidjah. Met andere woorden: dit jaar kan men zijn offerdier slachten vanaf het 3ied-gebed op vrijdag 1 september tot aan zonsondergang op maandag 4 september 2017.
In het volgende bericht bespreken we – met de Wil van Allaah – een aantal andere belangrijke zaken die betrekking hebben op het slachten van het offerdier.
Abu Noor, Mohamed Bendaoud