Het maken van afbeeldingen deel 4

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag (deel 4)
 
Een belangrijke maar verwaarloosde stelregel 
 
Ondanks de tientallen authentieke en duidelijke uitspraken van de profeet ﷺ, ondanks de angstaanjagende waarschuwingen, de vervloeking die op de overtreders rust, de waarschuwing voor de ergste bestraffing op De Dag der Opstanding, de geestelijke kwelling en vernedering die op Deze Dag te wachten kan staan (‘’breng hetgeen dat jullie hebben geschapen tot leven..’’). Ondanks dit alles is het satan gelukt om de mensen met verschillende misvattingen te misleiden.
 
Zo zijn er mensen die beweren dat het verbod op het maken van afbeeldingen pas kwam toen men shirk vreesde, maar dat de huidige soorten beelden niet worden vereerd, men geen shirk hierdoor meer vreest en hierdoor toegestaan acht dat allerlei soorten afbeeldingen mogen worden gemaakt. Anderen zeggen dat het verbod alleen geldt voor beelden die een schaduw hebben, terwijl de afbeelding die op een plat oppervlak met de hand getekend is niet onder het verbod valt. Weer een andere groep hangt de mening aan dat hetgeen wat met een fotoapparaat is gemaakt niet onder het verbod valt, omdat het geen afbeelding zou zijn, maar de schaduw die vastgelegd is geworden en hetzelfde is als het beeld dat op een spiegel of een gladde, glimmende oppervlakte weerspiegelt wordt. En weer anderen vinden dat al de bovengenoemde voorbeelden wel onder het verbod vallen, maar wat met een video gefilmd is niet, omdat het geen afbeelding is volgens hen maar een momentopname van de bestaande werkelijkheid.
 
Het is goed zichtbaar hoe de meeste mensen beïnvloed zijn geworden door filosofische argumentaties van personen die op hun beurt in de verleiding gevallen en gevangen zijn het toegestaan te achten om afbeeldingen te mogen maken.
 
Over de beweegredenen van de mensen die het maken van afbeeldingen toestaan, zeker wanneer het over afbeeldingen met een camera of video gaat, zegt Shaykh Abdurrahmaan Albaraak het volgende:
 
Samengevat bestaan de mensen die het maken van afbeeldingen met een camera en/of fotoapparaat toestaan uit verschillende soorten;
 
1) Geleerden die zich hebben ingespannen om de waarheid te achterhalen, die vrij van begeerten zijn, en zij hebben hun interpretatie gegeven met betrekking tot het maken van afbeeldingen. Er zijn maar weinig mensen die zich in deze categorie bevinden.
 
2) Geleerden die zich hebben ingespannen en die tijdens hun inspanningen beïnvloed zijn geraakt door de druk van de realiteit en iets van begeerten.
 
3) Blind-volgers met een goede intentie.
 
4) Blind-volgers met lusten en begeerten, waarvan er veel zijn die zich toeschrijven aan (bezitters van) kennis van de religie. 
 
5) Volgers van hun begeerten, hen interesseert het niet of afbeeldingen verboden of toegestaan zijn. Zij verweren zich met misvattingen en meningsverschillen tegenover iedereen die hun handeling afkeurt, en Allah weet precies wat zij verbergen en wat zij uiten. De mensen in deze categorie zijn zoals Allah, Verheven is Hij, zei: (‘’ze bevinden zich in niveaus bij Allah en Allah is alziende over hetgeen wat zij doen’’) Aal Imraan 163. 
 
Wat wij dienen te beseffen beste broeders en zusters is:
 
Ten eerste: dat er geen bewijzen zijn die de algemeenheid in de authentieke ahadeeth kunnen specificeren om het maken van (andere soort) afbeeldingen toe te staan. Rechtvaardigingsgronden komen voort uit meningen en interpretaties van geleerden, en het is bekend bij mensen die een kleine hoeveelheid aan juiste kennis bezitten dat de mening of interpretatie van een geleerde (hoe groot zijn status als geleerde ook is) geen uitzondering kan maken op de algemene uitspraken van de profeet ﷺ.
 
Shaykh Al-Fawzaan werd gevraagd: 
 
‘’Ahsan Allaahu ilayk (moge Allah goed voor u zijn) een vraagsteller zegt: wat is de regelgeving omtrent het filmen met een videocamera?”
 
Antwoord: ‘’afbeeldingen maken mag niet, of het nu met de hand is, of met een fotoapparaat, of een camera, of het nu een video is of iets anders. Het nemen van afbeeldingen met een apparaat is “tasweer”. 
 
De profeet ﷺ heeft niet één (specifieke) soort aangeduid, maar hij ﷺvervloekte de afbeeldingen-makers in het algemeen en zei: 
 
“De mensen met de meeste kwellingen op de Dag der Opstanding zijn degenen die de schepping van Allaah nabootsen.”
 
En hij ﷺ maakte geen onderscheid tussen het maken van afbeeldingen met een camera, met de hand, door het graveren of beeldhouwen. Hij ﷺ maakte geen onderscheid en aangezien hij ﷺ dus geen onderscheid heeft gemaakt is het maken van afbeeldingen in het algemeen (met een camera of met iets anders) haraam. 
 
En degene die het wel doet is vervloekt, en het bezitten van afbeeldingen is haraam, door welk middel deze ook gemaakt zijn. Behalve wanneer men genoodzaakt is door een situatie waarin het uit nood dient te gebeuren, zoals bijvoorbeeld een (aanvraag voor een) ID-kaart of paspoort, of iets dergelijks. Dit is een noodzaak geworden, en voor deze noodzaak wordt een uitzondering gemaakt naarmate de nood is. Maar behalve deze uitzonderingen, blijft het maken van alle soorten afbeeldingen in zijn oorsprong haraam. En wie beweert dat afbeeldingen maken met een camera is toegestaan, moet met een bewijs komen. Wat is het bewijs? Hij heeft geen bewijs, en er kan geen uitzondering worden gemaakt op de uitspraak van de profeet ﷺ behalve door een uitspraak van de profeetﷺ of de uitspraak van Allah 3azza wa djal. Er worden geen uitzonderingen gebracht op de woorden van de profeet ﷺ door de mening van Fulaan of de denkwijze van Fulaan. Er mogen geen uitzonderingen gemaakt worden in de uitspraken van de profeet ﷺ in deze zaken – Einde antwoord van de Shaykh –
 
 
Deze wijze woorden van Shaykh Al-Fawzaan zijn net als de woorden van Shaykh Al-Albaani, Shaykh Rabee3 en Shaykh Muhammad bin Haadee en zijn gebaseerd zijn op de Salafie-fundamenten. De bewijzen (Qoraan en Soennah) zijn feilloos, terwijl de mening of het begrip (of interpretatie) van één of meerdere geleerden dat niet is. En deze uitspraken komen overeen met de uitspraken van tientallen Salafie-geleerden van een groot kaliber, zoals Shaykh Bin Ibrahiem, Shaykh Naasir Bin sa3di, Shaykh Bin Baaz, Shaykh Hammoud Twidjri, Shaykh al3abbaad en andere bergen aan kennis van deze tijd, moge Allah hen barmhartig zijn. Hun uitspraken en meningen over deze kwestie zijn enkel gebaseerd op uitspraken van de profeet ﷺ.
 
Ten tweede: weet dat in deze tijd de beelden door apparaten en machines worden gemaakt waarbij er geen beeldhouwer meer nodig is, dat muziek gemaakt wordt zonder instrumenten en dat wijnproducenten in deze tijd niet meer de wijnproducenten van vroeger zijn. Kunnen we dan ook zeggen: ’’Dit is niet de muziek of niet de wijn die de profeet ﷺ bedoelde? De drogreden dat de mens niet betrokken is in het maken hiervan, omdat het de machine of het apparaat is die alles maakt? Is het niet de mens die het apparaat in zoverre ontwikkeld heeft dat hijzelf geen inspanning meer hoeft te doen? Is het niet de mens die de knoppen bedient? Deze knoppen daarvoor geproduceerd heeft? Is het niet de mens die op het beeld richt wat hij wilt opnemen, het beeld blijft volgen totdat hij alles vastgelegd heeft, ongeacht of dit nu staand of bewegend beeld is? Zijn de opgenomen bewegende beelden niet honderden of duizenden stilstaande beelden die op grote snelheid voor ons bewegen? Moge Allah ons helpen het juiste begrip te behouden en ons verlossen van het blindelings volgen.
 
Tot de belangrijke, maar helaas verwaarloosde stelregels die een moslim behoort te weten en die van groot belang zijn in onze dagelijkse handelingen, is dat wanneer we voor twee uitspraken komen te staan die tegenstrijdig aan elkaar lijken te zijn – met andere woorden: uitspraken waar de ene tekst een handeling toestaat terwijl de andere tekst deze verbiedt – de stelregel van de verbiedende tekst voorrang krijgt en dat wij deze uit voorzorg dienen te volgen. Dit is het geval wanneer het om teksten gaat die beiden afkomstig zijn van onze profeet ﷺ. Hoe is het dan gesteld met de tegen-mening of argument die helemaal geen uitspraak van de profeet ﷺ bevat? 
 
Door het niet kennen, het negeren en het verwaarlozen van deze stelregel worden verbiedende teksten genegeerd en meningen van geleerden gevolgd. Wij worden in deze tijd zelfs binnen de Salafie-kringen geconfronteerd met gedragingen en zaken die wij in de tijd van Shaykh Al-Albaani, Shaykh Bin Baaz, Shaykh Ibn Uthaymeen en Shaykh Moqbil alleen leerden kennen van mensen die niet duidelijk in hun Manhadj waren. Zij kwamen met de tegenargumenten, zoals dat die en die Shaykh het ook deed, en die en die Shaykh het ook zegt, en de geleerden die met duidelijke uitspraken van van de profeet ﷺ kwamen door hen werden genegeerd en zij deze geleerden zelfs als extreem begonnen te bestempelen.
 
In de hoop mijn broeders en zusters, met de wil van Allah, voor deze plaag te behoeden, zal ik mijn best doen een verdere uiteenzetting te geven over dit onderwerp. Naast de eerder genoemde feiten, zullen de overleveringen met betrekking tot dit onderwerp en de fataawaa van de grote geleerden worden vertaald, die hun uitspraken hebben gebaseerd op deze overleveringen. 
 
Ik vraag Allah mij hierbij te helpen. Moge Allah ons behoeden voor de tijd waarin deze kennis verdwenen zal zijn, behoeden voor datgene dat ons niet zal baten en ons allemaal standvastig maken.
 
Aboe Nawfal Naϊm Belfaqir
 
24/08/2020 (28-10-1441 h.)