Het maken van afbeeldingen deel 3

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag (deel 3)
 
Het belang van de da3wa, een succesvolle list
 
Eén van de rechtvaardigingen voor het maken van afbeeldingen waarmee satan op sluwe wijze velen heeft weten te misleiden is de uitdrukking ”voor het belang van de da3wa’. Fotografie ter ondersteuning van onderwijsdoeleinden, het bevestigen of het bewijzen van bepaalde zaken zoals inzamelingen van giften tot aan het vaststellen van verschillende soorten prestaties of resultaten. Deze uitdrukking heeft ertoe geleid dat de verafschuwing voor het maken van afbeeldingen van levende wezens bij velen verzwakt is geraakt, waardoor het maken van foto’s door velen als toegestaan werd gezien, ongeacht of het een zaak van de da3wa betreft of niet. Bij het maken van video-opnames is hetzelfde gebeurd. Het begon met de rechtvaardiging ‘voor het belang van de da3wa’, zodat de mensen de Shaykh konden zien en het bijkomende argument dat kennis zo op grote schaal verspreid kon worden. Vervolgens zagen wij de hizbieen alles filmen, nieuwe moslimbroeders en zusters hun bekeringsverhaal voor de camera vertellen en zelfs privé-aangelegenheden zoals uitstapjes en visites op film vastleggen. Het is jammer genoeg een pad waarop sommige salafi’s ook naartoe dreigen te gaan.
 
Aan Shaykh Al-Albaanie werd gevraagd: ”Er zijn mensen die vinden dat de geleerden op video-opnames mogen verschijnen met de gedachte dat dit een sterker effect van hun kennisoverdracht zou geven dan bij de audio-opnames. Valt dit onder de verboden afbeeldingen die gemaakt worden of heeft deze een ander oordeel?” 
 
Shaykh Al-Albaanie antwoordde: ”Dit heeft geen ander oordeel en het behoort tot het verbodene, omdat het maken van afbeeldingen niet mag tenzij in nood of een dringende behoefte. Dat ik op beeld kom zodat mensen kunnen zeggen ”Shaykh Al-Albaanie heeft gesproken” is in werkelijkheid zoals wij kort geleden hebben gezegd in de hadieth ”het bevat genoeg kwaad voor de persoon dat er naar hem toe met de vingers gewezen wordt (bekendheid krijgen)”, zo ook de persoon die op beeld verschijnt. Zoals ik ook eerder vaak heb gezegd dat de profeet ﷺ zei: ”Het voorbeeld van de geleerde die niet naar zijn kennis handelt is net als een olielamp die zich verbrandt zodat hij de anderen verlicht.” Het klopt inderdaad dat hij (de geleerde) op beeld komt en de mensen hier profijt van hebben, maar deze verschijning is net als het gezegde: ”het ervan houden om bekend te zijn breekt ruggen”. Daarom is de geleerde in feite in gevaar. Gevreesd wordt dat zijn verlies groter zal zijn dan zijn aanwinst, en dit verlies is datgene dat hem aanspoort tot het (op beeld) verschijnen. Hij heeft persoonlijk geen profijt dat hij op beeld komt en niet enkel op audio. Ik zeg nogmaals dat dit wordt gevreesd, maar we zeggen niet dat iedereen die op beeld komt ervan houdt om te verschijnen en bekend te worden, maar in werkelijkheid is het een misstap en ik zeg niet alleen dat, maar zelfs deze zitting waar ik bij jullie ben een misstap is en er wordt voor de spreker gevreesd dat satan naar hem komt en hem zal influisteren: ”jij bent maa shaa Allaah en jij bent zus en zo” waardoor hij (de geleerde) net als Iblies zal worden doordat hij geen profijt heeft van zijn kennis”. 
 
 
En kijk naar de uitspraak van Shaykh Rabee3 bin Haadi hafidahu Llah toen hem gevraagd werd of zijn les op video mocht worden opgenomen. Hij vroeg: ”Waarom op video?” Hierop zei de (vraagstellende) broeder: ”Zodat we kennis verspreiden met beeld!”. Toen zei de Shaykh: ”Bij Allaah o mijn zoon, deze da3wa is groot geworden zonder video, maar zij werd verspreid dankzij Allaah en vervolgens de inspanningen van de sahaba en degenen die hen op een goede en oprechte wijze hebben gevolgd en bij Allaah, wij zien dat deze da3wa is ingekrompen vanaf de komst van deze video’s en (gelijke) middelen.”
 
Hij zei ook hafidahu Llah, toen hij hoorde dat sommige broeders de les aan het filmen waren: ”Laat het filmen achterwege, het filmen is haraam, de meeste kwellingen op De Dag des Oordeels zal de afbeeldingen-makers treffen, moge Allaah jullie zegenen. Wij hebben geen politieke zittingen en zinloze uitspraken, wij hebben onze religie, wij hebben kennis en wij hebben tawheed, gaan wij dit filmen? Moge Allaah jullie zegenen.” 
 
 
Dit is maar een glimp van de uitspraken van de adviserende geleerden die het belang en de redding van de moslims hoog in het vaandel hebben staan. Zij lieten zich niet verleiden door het argument ”voor het belang van de da3wa” om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Met de wil van Allaah zullen er meer uitspraken volgen van de salafi-geleerden die deze lijn – met betrekking tot het maken van afbeeldingen – aan zijn blijven houden. Kijk daarom uit, o broeder, die net aan het begin van een lange weg begint en het pad van de Salaf wilt volgen. Wees of wordt niet een middel die een afscherming openbreekt voor veel salafi-broeders en zusters die na jarenlange standvastigheid met betrekking tot deze kwestie, tot de grote verleiding van het maken van afbeeldingen zijn gebracht. Een grote en sluwe list van satan onder de mooi ogende en aanhorende rechtvaardiging ‘voor het belang van de da3wa’ die hen blootstelt aan de vloek die rust op hen die afbeeldingen maken.
 
Weet, moge Allah u genadig zijn, dat dit ferme, duidelijke en vastberaden standpunt van de bovengenoemde geleerden is gebaseerd op tientallen authentieke bewijzen die duiden op de algemeenheid van het verbod op (het maken van) afbeeldingen van levende wezens, waardoor dit verbod alle (!) soorten afbeeldingen omvat. Of dit nu beeldhouwwerken zijn, tekeningen met een potlood of schilderingen met een kwast, het graveren op hout-, ijzer en het borduren op stoffen, als ook het fotograferen met een camera op telefoon, beelden maken met een videocamera of welk technisch beeldontwerp-apparaat dat nog ontwikkeld zou kunnen worden in de toekomst. Allemaal vallen zij onder het maken van afbeeldingen en het is dan ook niet voor niets dat onze boodschapper Mohammed ﷺ het woord ‘at-tasweer’ heeft gebruikt, wat ‘het maken van afbeeldingen’ betekent. Hij ﷺ heeft niet het woord ‘an-naht’ (beeldhouwen) gebruikt of ‘ar-rasm’ (tekenen) of enig ander woord. Nee, hij ﷺ gebruikte een woord dat niemand zou kunnen ontwijken en dat altijd toepasselijk zou blijven op vraagstukken omtrent het maken van afbeeldingen. Hij ﷺ koos een woord dat duidelijk zou blijven, ongeacht (!) welke toekomstige technische ontwikkelingen van welke apparaten dan ook zouden komen, een woord dat duidelijk zou blijven ongeacht (!) welke ‘soort’ afbeeldingen toekomstige generaties zouden kunnen maken. Hij ﷺ koos een woord dat voor altijd duidelijk zou blijven, ongeacht welke listen satan zou aanwenden om toekomstige gemeenschappen tot het maken van afbeeldingen te doen misleiden’.
 
Aboe Nawfal Naim Belfaqir 
 
9 augustus 2020 
19 Dhoel Hijah 1441 
 
Einde deel 3