Het kiezen van een echtgenoot

Het kiezen van een echtgenoot

Shaykh al-‘Allaamah Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen  [Rahimahu Allaah] werd gevraagd:

Wat zijn de belangrijkste punten waarop een jongedame haar keuze voor haar echtgenoot baseert? Als zij een gelovige man weigert om wereldse redenen, stelt zij zich dan bloot aan een bestraffing van Allaah?

Antwoord:

De belangrijkste eigenschappen waar een vrouw naar moet kijken bij het kiezen van een verloofde zijn karakter en geloof. Geld en afkomst zijn bijzaken. Het belangrijkste is dat de verloofde gelovig is en een goed karakter heeft. Iemand die gelovig is en een goed karakter heeft zal zijn vrouw geen verkeerde dingen aandoen. Hij zal op een goede manier met haar leven en als hij van haar wil scheiden dan zal hij dit op een goede manier doen. Daarbij komt nog dat een gelovige man met een goed karakter een zegening is voor haar en haar kinderen. Zij zal van hem de religie en goede manieren leren.

Als een man deze eigenschappen niet bezit dan kan ze beter bij hem vandaan blijven. Vooral als hij gemakzuchtig omgaat met het verrichten van het gebed of als het bekend is dat hij alcohol drinkt. Moge Allaah ons behoeden. Degenen die nooit bidden worden beschouwd als ongelovigen. Een gelovige vrouw is voor hen niet toegestaan noch zijn zij toegestaan voor de gelovig vrouwen. Het belangrijkste is dus dat een vrouw zich concentreert op het karakter en het geloof. Als hij ook nog een goede afkomst heeft dan is dit beter. De Boodschapper van Allaah   heeft gezegd:

“Als iemand jullie een huwelijksaanzoek doet, terwijl jullie tevreden zijn over zijn geloof en karakter, trouwt hem dan.” [1]

Mocht hij op meerdere punten geschikt zijn, dan is dit uiteraard nog beter.

Genomen uit het boek: [Antwoorden op de vragen van de Moslimvrouw, Vraag. 109, Bladzijdes. 156 – 157 | Vertaald door Umm Houdhayfa Bendaoud]

 

Voetnoot”:

[1] Sunan at-Tirmidhî, nummer. 1085, Sunan al-Kubra van al-Bayhaqî, nummer. 13863, Sunan Ibn Mâjah, nummer. 1967. Hadieth is Hasan verklaard door Imaam al-Albaani in “al-Irwâ al-Ghalil, Nummer. 1868. Genomen van: ferkous.com, Fatwa nummer. 594