pilaren van het gebed, Arkaan as-Salaah

Pilaren van het gebed

Arkaan as-Salaah (De Pilaren van het gebed)

1- Het gebed staand uitvoeren, zolang men daartoe in staat is
2- Takbierat-ul-Ihraam (Openings-Takbier)
3- Reciteren van Surah al-Fatihah
4- Ruku’ (buigen)
5- Rechtop staan na het buigen
6- Sujuud (knielen)
7- Zich opheffen uit Sujuud
8- Zitten tussen de twee Sujuuds
9- Het komen tot rust in alle pilaren
10- De Laatste Tashahhud (at-Tahyat)
11- Zitten voor de laatste Tashahhud
12- Het uitspreken van de zegeningen over de Profeet ﷺ
13- Het aanhouden van alle volgorde tussen deze pilaren
14- De Tasliem (Salaam)

Genomen uit het boek: [Regels over Vergeetachtigheid tijdens het gebed ‘Sujuud-us-Sahw’, Bladzijde. 49 | Vertaald door Ustaadh Abu Noor Muhammad Bendaoud]