De Etiquette en manieren van de huizen van Allaah [E-BOOK]

Introductie

Voorzeker, alle lof komt toe aan Allaah, wij loven Hem, vragen Hem
om hulp, vragen Hem om vergiffenis en keren terug naar Hem en we
zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze zielen en tegen
het slechte van onze daden. Wie Allaah leidt, niemand kan hem doen
dwalen. En wie Allaah laat dwalen, niemand kan hem leiden. Ik getuig
dat er niemand is die het waard is om aanbeden te worden behalve
Allaah alleen en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en
Boodschapper is. Moge de zegeningen en vrede van Allaah op hem,
zijn verwanten en metgezellen zijn.

 

Vervolgens: O beste broeders, wij gaan het in deze bijeenkomst hebben over de
manieren die horen bij “de huizen van Allaah”: de moskeeën, welke de
meest geliefde plekken zijn bij Allaah  en de beste plekken op
aarde zijn. Het is overgeleverd in Ṣaḥieḥ Muslim dat de Profeet
zei:“De meest geliefde plekken bij Allaah zijn de moskeeën en de meest gehate plekken bij Allaah zijn de markten.” 1

De moskeeën onderscheiden zich door het vele gedenken van Allaah dat daar plaats vindt, het verrichten van het gebed, het reciteren van de Qor’aan, het tot stand brengen van kenniskringen en
fiqh (het begrip) van het geloof van Allaah, en andere groteen geweldige zaken die geliefd zijn bij Allaah. In tegenstelling tot de markten, waar verboden transacties, slechte handelingen en andere afkeurenswaardige zaken zich vaak voordoen.
_____________________________________________
1 Ṣaḥieḥ Muslim n. 671

Lees het hele E-Book hier:

 

 

De Etiquette en manieren van de huizen van Allaah [E-BOOK]