hadith

De hadieth over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen

De hadith over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen
Shaykh al-Islaam Abdil-‘Aziz ibn Baaz – رحمه الله – werd gevraagd:
Is de hadith – die gaat over de zeven die Allaah schaduw zal geven op de dag dat er geen schaduw is behalve Zijn schaduw[1] alleen van toepassing op mannen? Of krijgen vrouwen die de daden van deze personen verrichten ook de beloning die in de hadith is genoemd?
Antwoord:
De gunst die in de hadith is genoemd, is niet alleen specifiek van toepassing op mannen. Dit geldt in het algemeen voor zowel mannen als vrouwen.
Een jonge vrouw die opgegroeid is in de aanbidding van Allaah behoort tot hen. De vrouwen die van elkaar houden omwille van Allaah behoren hier ook toe. Elke vrouw die door een aantrekkelijke man met status wordt uitgenodigd voor het verrichten van illegale seksuele gemeenschap en tegen hem zegt: “Ik vrees Allaah”, behoort hier ook toe.
Iedere vrouw die liefdadigheid geeft van wat zij eerlijk verdient, terwijl haar linkerhand niet weet wat haar rechterhand uitgeeft, behoort hier ook toe. Een vrouw die alleen is en Allaah gedenkt behoort ook tot hen zoals de mannen.
Het leiden in het gebed (Imaam) is iets wat specifiek voor mannen is. Dit geldt ook voor het gezamenlijke gebed in de moskee. Voor de vrouw is het beter om het gebed thuis te verrichten, zoals dit in diverse authentieke ahaadieth van de Profeet ﷺ is overgeleverd.
Allaah is Degene Die ons laat welslagen
Boek: [Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw, p. 280 – 281 | Vertaald door Um Houdhayfa Bendaoud]
Voetnoot door Ahlul Athaar:
[1] Overgeleverd van Abu Hurairah رضي الله عنه is dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:
“Zeven worden door Allaah beschaduwd door de schaduw van Zijn Troon op de dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw van Zijn Troon: de rechtvaardige leider; een jongeman die opgegroeid is met de aanbidding van zijn Heer, een man wiens hart verbonden is aan de moskeeën; twee mannen die van elkaar houden omwille van Allaah: zij komen bij elkaar en gaan uit elkaar omwille daarvan; een man die wordt uitgenodigd [verleid], door een vrouw met afkomst en schoonheid, maar zegt: ‘Ik vrees Allaah.’; een man die een aalmoes geeft en deze verbergt, waardoor zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgeeft; en een man die Allaah in afzondering gedenkt, waardoor zijn ogen gaan stromen [met tranen].”
[Een samenvatting van de authentieke Hadith-verzameling Sahieh al-Boekharie, n. 394 | Vertaald door Mohamed Bendaoud]
hadith