Gebedstijden

Hoofdstuk het boek van gebedstijden.

Gebedstijden

Overgeleverd van Ibn Mas’oed is dat een man een vrouw had gekust. Hij kwam bij de Profeet ﷺ En vertelde hem dit. Hierop zond Allaah ﷻ het volgende vers neer: (En verricht het gebed in de twee uiteinden van de dag en in de twee uiteinde van de nacht. Voorzeker, de goede daden verwijderen de slechte daden) [Soerah Hoed (11) : 114]. De man vroeg: “ O Boodschapper van Allaah geldt dit alleen voor mij?’ Hij antwoordde : “[Dit geldt] voor mijn gehele Ummah in algemen zin.”

Hoofdstuk: De verdienste van het tijdig verrichten van het gebed

Overgeleverd van Ibn Mas’oed is dat hij de Profeet ﷺ vroeg: ‘Welke daad is het meest geliefd bij Allaah?’ Hij ﷺ antwoordde: “Het gebed op tijd verrichten.” Hij zei: ‘En wat daarna?’ Hij (ﷺ antwoorde: “Daarna goedheid tegen beide ouders.” Hij zei: ‘En wat daarna?’ Hij ﷺ antwoordde: “ Het strijden op de weg van Allaah.” Hij [Ibn Mas’oed] heeft gezegd: ‘Hij heeft deze voor me genoemd. En als ik door had gevraagd, had hij meer genoemd.’

Uit het boek: Een samenvatting van de authentieke hadieth-verzameling Sahieh Al-Boekharie deel 1, hoofdstuk gebedstijden. Vertaald door Mohammed Bendaoud

Lees dit e book: https://salaamislam.nl/het-gebed/etiquette-en-manieren-huizen-allaah-e-book/

Gebedstijden, gebedstijden Amsterdam, gebedstijden Rotterdam, gebedstijden Den Haag, gebedstijden Eindhoven.

Een moslim is verplicht de vijf gebeden te bidden, al-fajr ( het ochtendgebed ), al-dhohr ( het middaggebed ), het ‘asr gebed (het namiddag gebed), al-maghreb (het avondgebed) en al-ishaa (het nachtgebed) gedurende de dag en nacht, heel zijn leven lang. Het fajr gebed bestaat uit twee eenheden, het dhohr gebed vier eenheden, het asr gebed vier eenheden, het maghreb gebed drie eenheden en het ishaa gebed vier eenheden. En men mag niet bidden voordat hij zichzelf gereinigd heeft (de woedhoe verricht heeft). Dit gebeurt door heel het gezicht te wassen en de handen vanaf de vingertoppen en de armen tot en met de ellebogen, het vegen over het hoofd en het wassen van de voeten tot en met de enkels met rein water.

Belangrijk is dat het gebed op de vastgestelde tijdstippen verricht dient te worden.

Lees ook:http://www.an-nasieha.nl/hulpmiddelen-om-fajr-op-tijd-te-bidden/

 

gebedstijden

ZT:  


info@salaamislam.nl | www.salaamislam.nl
@salaamislam | /salaamislam | /salaamislam
Tijd Notatie: