ER KOMEN GEZEGENDE DAGEN AAN #1

ER KOMEN GEZEGENDE DAGEN AAN #1

Beste broeders en zusters,

Over een aantal dagen gaat de twaalfde islamitische maand (Dhul-Hidjah) in. Dat betekent dat er weer een geweldig seizoen van aanbiddingen aanbreekt. Elke gretige moslim -man of vrouw- die dichterbij Allaah wil komen, een verheven rang in het paradijs nastreeft en op zoek is naar vergiffenis van zijn zonden, zal deze kans met beide handen grijpen.

Vanwege het enorme belang van deze gezegende dagen heb ik besloten om een aantal berichten te schrijven die een aansporing zijn voor mezelf in de eerste plaats, en mijn broeders en zusters in de tweede plaats, om dit seizoen optimaal te benutten.

In dit eerste bericht wordt een aantal bewijzen aangehaald die duiden op de geweldige status van de eerste tien dagen van Dhul-Hidjah. Allaah -de Verhevene- heeft immers deze tien dagen bevoordeeld boven alle andere dagen van het jaar. En de daden die hierin worden verricht, zijn geliefder bij Hem dan daden in andere dagen.

De Profeet ﷺ zegt daarom: “Er zijn geen dagen waarin goede daden geliefder zijn bij Allaah dan gedurende deze tien dagen.” Men vroeg: ‘Zelfs geen djihaad op de weg van Allaah?’ Hij ﷺ antwoordde: “Zelfs geen djihaad op de weg van Allaah, behalve als het een man betreft die op pad is gegaan met zijn ziel en rijkdom, en met niets daarvan terugkeert.” [Boekharie]

En in een andere overlevering zegt de Profeet ﷺ: “Geen enkele daad is zuiverder of geweldiger in beloning bij Allaah de Verhevene dan goede daden die men verricht tijdens de tien dagen voor het offerfeest.” [Ad-Daarimie, en goed verklaard door Al-Albaani].

Om de geweldige positie van deze tien dagen bij Allaah aan te duiden, heeft Hij -de Verhevene- er zelfs bij gezworen en zegt: (Bij de dageraad, en bij de tien nachten) [Soerah Al-Fadjr: 1,2]. Ibn ‘Abbaas, Ibn Az-Zubair en anderen hebben ‘de tien nachten’ in dit vers uitgelegd als zijnde de eerste tien dagen van Dhul-Hidjah.

Ik kan me voorstellen dat sommige lezers zich zullen afvragen wat de reden is voor deze positie en de bevoordeling van deze tien dagen? De geleerden zeggen dat er geen enkel seizoen is waarin de hoofdaanbiddingen samenkomen zoals gedurende deze tien dagen. Deze hoofdaanbiddingen zijn: het gebed, het vasten, het geven van aalmoezen en de bedevaart.

Om deze reden zal ik in het volgende bericht – met de Wil van Allaah- nader ingaan op de daden van aanbidding die de moslim kan verrichten tijdens deze gezegende dagen.

Geschreven* door: Ustaadh Abu Noor Mohamed

*Dit bericht heeft de Ustaadh verzonden via Whatsapp op 19 augustus 2017