Waarom wordt onze smeekbede niet verhoord?

Een man zei tegen Ibraahiem ibn Adham: ‘ Allaah zei: ( Roep Mij aan aan en Ik zal jullie verhoren)

Waarom is het dan zo dat indien we Allaah aanroepen Hij onze smeekbeden niet verhoort?’

 

Ibrahiem zei: door vijf zaken. De man vroeg: Welke? Hij zei:

  1. Jullie kennen Allaah maar geven Hem zijn recht niet.
  2. Jullie reciteren de Qor-aan, maar handelen er niet naar.
  3. Jullie zeggen te houden van de Boodschapper ﷺ maar jullie hebben zijn soennah verlaten.
  4. Jullie zeggen dat jullie de duivel vervloeken maar jullie gehoorzamen hem.
  5. Jullie hebben jullie eigen fouten gelaten en zijn bezig met de fouten van anderen.
[Djaami bayaan al-‘ilm wa fadlihi, #1220.]

Vertaald team an-nasieha.nl