Islamitische condoleance

Hoe condoleer ik een moslim met zijn verlies?

Smeekbede bij het condoleren

  1. “Inne lil-Lahi Ma agedt, welehoe ma a’taa, wakoelloe shey-in ‘indehoe bi-adjelin moesemma, fel-tesbir wel-tehtesib”

Sahieh El-Boegaarie 2/80, Moeslim 2/636

  1. Voorwaar, aan Allaah behoort wat Hij nam en aan Hem behoort wat Hij gaf en voor alles heeft Hij een tijd vastgesteld. Laat hem of haar geduld hebben en compensatie (voor het verlies) aan Allaah vragen. Sahieh El-Boegaarie 2/80, Moeslim 2/63

Men kan ook het volgende zeggen: moge Allaah jouw beloning vergroten en jouw sterfgeval vergemakkelijken (moge Allaah je hulp verlenen om het te verwerken) en jouw overledene vergeven. El-Adt-kaar van An-Nawawie blz 126.

Deze hadieth in zijn geheel is door Oesaamah Ibn Zeid verhaald. Hij zei dat een dochter van de Boodschapper van Allaah (vrede zij met hem) iemand naar haar vader gestuurd heeft met het verzoek om bij de dood van haar baby aanwezig te zijn. De Boodschapper van Allaah (vrede zij met hem) zei tegen de gezant: “doe haar Asselam en zeg tegen haar: voorwaar, aan Allaah behoort wat Hij nam en aan Hem behoort wat Hij gaf en voor alles heeft Hij een tijd vastgesteld. Laat haar geduld hebben en compensatie (voor het verlies) aan Allaah vragen”.

Maar zijn dochter heeft op aangedrongen dat de Boodschapper van Allaah naar haar moest gaan. De Boodschapper stond op in gezelshap van Sa’d ibn Oebaadah, Moe’aadt ibn Djabel, Oebeyyah ibn Ka’b en Zeid Ibn Thabit, moge Allaah tevreden over hen zijn en ging naar zijn dochter. Hij nam de slecht ademende baby in zijn handen terwijl zijn ogen gevuld waren met tranen. Toen zei Sa’d ibn Oebaadah: o Boodschapper van Allaah wat is dit? De Boodschapper van Allaah antwoordde: dit is barmhartigheid wat Allaah in de harten van Zijn dienaren heeft geschonken. In een andere overlevering: “dit is barmhartigheid wat Allaah in de harten van wie Hij wil onder Zijn dienaren heeft geschonken. Allaah heeft genade met Zijn genadige dienaren”.

Overgeleverd door El-Boegaari en Moeslim

Uit het boek Hisn el Moeslim

Islamitische condoleance duaboek hisn el moeslim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de smeekbede bij verdriet

Smeekbede bij verdriet