De betekenis van: ‘Lâ hèwlè welâ qoewwèttè illâ bil-Lâh’

De betekenis van: ‘Lâ hèwlè welâ qoewwèttè illâ bil-Lâh’

Esh-Sheych Ibn ‘Qotheimien moge Allaah hem begenadigen is gevraagd: wat is de betekenis van: ‘Lâ hèwlè welâ qoewwèttè illâ bil-Lâh’?

Hij antwoordde: “dit betekent niemand is in staat iets in een bepaalde staat veranderen naar een andere staat, en niemand heeft daarover de macht behalve Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى (alleen met toestemming van Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ).

Dit wil zeggen dat dit alleen door ‘Tèqdier’ [تَقْدِير ] bepaling van Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى en Zijn hulp kan geschieden. Soms wil men iets ondernemen en realiseren, maar dat lukt hem niet omdat Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى dat niet heeft bepaald. Wij zien tevens dat veel mensen door Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى worden geholpen, indien zij iets willen bereiken en daarbij om Zijn hulp vragen en de kwestie aan Hem overlaten. Hij vergemakkelijkt hun zaken.

Daarom dient men bij het horen van El-Adtân de woorden van El-Moe-adt-dtin (de oproeper tot het gebed) te herhalen. En wanneer hij (El-Moe-adt-dtin) bij de uitspraak ‘Hayya ‘alal-Fèlâh’ komt, zegt men: ‘Lâ hèwlè welâ qoewwèttè illâ bil-Lâh’. Dat wil zeggen: Ik kan niets veranderen aan mijn huidige staat (situatie) om de Salaat te verrichten , noch heb ik daar macht over, behalve door de toestemming van Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى. Het is een uitspraak om hulp te vragen waarmee men zijn doel wil bereiken.” Einde citaat.

Bron: http://www.binothaimeen.net [1]

Toevoeging van de vertaler: dezelfde uitleg is ook gegeven door esh-Sheych Saalih ibn Fawzaan el-Fawzaan, moge Allaah hem beschermen, in het boek at-Telieqaat as-Sèlèfiyyah àlal- ‘Aqiedah at-Tahhawiyyah.

Genomen uit het boek: [Vertaling & Uitleg van Hisn el Moeslim, Bladzijdes. 22 – 23 | Vertaling & Uitleg door Ustaadh Abu Khaalid Muhammad ibn Muhammad]