3 fundamenten - 3 vragen in het graf

Drie vragen in het graf

ls men wordt begraven en de mensen bij zijn graf weglopen, komen twee Engelen naar hem toe. Zij zullen hem deze drie vragen stellen: Wie is jou Heer? Wat is jouw religie? En wie is jouw Profeet?

De gelovige zal antwoorden: ‘Mijn Heer is Allaah, mijn religie is de Islaam en mijn Profeet is Mohammad ﷺ.’

De ongelovige of de huichelaar zal niet meer kunnen antwoorden dan: ‘Uh…Uh… ik weet het niet. Ik hoorde de mensen wat zeggen en ik sprak hen na.’

[Ontleend aan ‘Sharh ul-Usool At-Thalaathah’ van Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Uthaimeen – moge Allaah hem genadig zijn. (Pagina 43)]

Genomen uit: ‘De Drie Fundamenten van de Islaam en haar bewijzen, Blz. 3 + 4, Vertaald door: M. Bendaoud

Wil je de 3 fundamenten bestuderen? Luister hier de lessen in het Nederlands van Shaykh Aboe Abdillaah Bouchta

Uitleg van de 3 fundamenten