DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH ZIJN AANGEBROKEN #4

Beste broeders en zusters,
Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn: het is officieel aangekondigd dat de gezegende maand van Dhul-Hidjah vandaag (23 augustus 2017) is begonnen. Dit betekent dat de eerste dag van het offerfeest valt op vrijdag 1 september.
Na de vorige drie berichten van deze serie is het voor ons allen duidelijk geworden dat er tien dagen van aanbidding en inspanning aankomen. Met andere woorden: dit is een kans bij uitstek om dichterbij Allaah te komen, Zijn beloning te verdienen, en om onze zondes uitgewist te krijgen.
Behalve dat we tijdens dit seizoen aangespoord worden om goede daden te verrichten, is het voor elke Moslim echter net zo belangrijk om te weten dat er gedurende deze gezegende tien dagen ook zaken verboden zijn.
Daarom zal ik dit bericht wijden aan deze verboden zaken, die door de Profeet ﷺ benoemd zijn in verschillende overleveringen, waarvan we er twee noemen:
In de eerste overlevering zegt de Profeet ﷺ: “Als jullie de nieuwe maan van Dhul-Hidjah zien en iemand van jullie wil offeren, dan moet hij zijn haren en nagels ongemoeid laten.” [Moslim].
In de tweede overlevering zegt de Profeet ﷺ: “…dan moet hij niets van zijn haren of huid verwijderen.” [Moslim]
Welke lessen kunnen we trekken uit deze overleveringen?
1) Deze regelgeving heeft alleen betrekking op de persoon die een offer wil slachten, en dus niet op zijn familieleden of op de persoon die hij aanstelt om namens hem te slachten.
2) Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen man of vrouw. Dus als een vrouw – ook als ze gehuwd is – zelf een offer wil slachten, dan is deze regelgeving op haar van toepassing.
3) Deze regelgeving bevat dus een verbod dat geldt voor zowel de man of vrouw die een offer wil slachten. Voor hen is het verboden om gedurende deze tien dagen iets van hun lichaamshaar of nagels te knippen, en om iets van hun huid te verwijderen.
4) Het is niet verboden om nieuwe kleding aan te trekken, henna of parfum op te doen, te douchen, of om geslachtsgemeenschap te hebben.
5) Dit verbod gaat in vanaf zonsondergang op de laatste dag van Dhul-Qi3dah (dus gisteren, 22 augustus) en eindigt als de persoon in kwestie zijn offer heeft geslacht.
Belangrijke vraag: Wat moet de persoon doen die bewust of onbewust één van deze verboden begaat?
Antwoord: Als hij dit onbewust begaat, dan wordt dat hem niet kwalijk genomen. Als hij dit echter bewust begaat, dan dient hij berouw te hebben en Allaah om vergiffenis te vragen.
Aangezien er de aankomende dagen belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden, zoals de komst van de dag van 3arafah, het slachten van een offer en het vieren van het offerfeest, ontkomen we er niet aan om hier in aanstaande berichten nader op in te gaan.
Abu Noor, Mohamed Bendaoud