De kwestie van opvoeding is in de handen van de vader en niet de moeder.

De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen [Rahimahu Allaah] zei:

De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder. Hij moet wel verstandig en gelovig zijn, zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Een man is een herder voor zijn familie en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde (familie).” [1]

Op grond hiervan is het de moeder niet toegestaan om haar man te beletten hun kinderen op te voeden, zoals onwetende vrouwen doen. Zij vormen dan een belemmering voor de vader die probeert hun manieren te verbeteren en hen op te voeden. Op deze manier wordt een persoon verhinderd om zijn rechten in praktijk te brengen. De vader moet een man zijn in het gezin. Een man met waarde en betekenis. Hij laat zich niet leiden door emotie, maar hij moet juist streven naar nuttige zaken. Emotie kan namelijk de oorzaak zijn van het verlies van veel goeds wat opvoeding en begeleiding betreft.

Bron: [Fataana Manaar al-Islaam: 3/623]

Genomen uit het boek: [Vragen & Antwoorden over Het Moslimkind, Vraag. 92, Bladzijde. 150 | Vertaald door Ustaadh Abu Noor Mohamed Bendaoud]

Voetnoot  :[1]  Sahih al-Bukhari, Hadieth nummer. 893 & Sahih Muslim, Hadieth nummer. 1829