De hoofdkenmerken van de Islaam

 

De hoofdkenmerken van de Islaam

 1. Islaam is de godsdienst van monotheisme (Tawheed). Geloven in het bestaan van één Schepper van de wereld is een feit waar elk nadenkend verstand van overtuigd is. Deze Schepper is de God die het alléén waard is om aanbeden te worden. Vormen van aanbidding zijn bijvoorbeeld: het brengen van offers, aanwijdingen doen (Nadr) en vooral de aanroeping (Du’aa).

 De Profeet zegt hierover: 

الدُعَاءُ هُوَ العِبَادَة

“De aanroeping is de aanbidding.” (Goed en betrouwbaar, overgeleverd door Tirmidhi). [1] 

Het is dus niet toegestaan om ook maar iets van deze vormen van aanbidding aan een ander (of iets anders) dan Allaah te richten.

 

 2. De Islaam verenigt en verdeelt niet: de Islaam gelooft in alle profeten die Allaah heeft gestuurd om de mensen te leiden en om hun leven te ordenen. De laatste van deze profeten is Mohammed , wiens religie, met Allaah’s bevel, alle voorgaande religies ongeldig heeft gemaakt. Allaah heeft hem naar alle mensen gestuurd om hen te redden uit het onrecht van de vervalste religies, naar het recht van de behouden Islaam. 

 3. De Islamitische voorschriften zijn makkelijk, duidelijk en begrijpelijk. De Islaam staat geen fabels, valse geloven en ingewikkelde filosofieën toe. De Islaam is ten alle tijde en op elke plaats toepasbaar.

 4. De Islaam maakt geen compleet onderscheid tussen het materiële en spirituele. De Islaam kijkt naar het leven als eenheid die beide aspecten omvat, zonder nadruk te leggen op het ene aspect om het andere te verwaarlozen. 

 5. De Islaam benadrukt de geest van gelijkheid en broederschap tussen de moslims. De Islaam veroordeelt dus regionale en raciale discriminatie.

 In de Koran staat:

 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

 “Zeker de meest eerbare van jullie bij Allaah is degene die het meest (Allaah) vreest.” [Surah al-Hujuraat 49: 13]

 6. De Islaam kent geen priesterlijke macht die het ‘gewone volk uitsluit van het geloof. De Islaam kent ook geen abstracte gedachten die moeilijk zijn te geloven. Ieder mens kan het Boek van Allaah en de overleveringen van de Profeet (Ahadith) lezen, volgens het begrip van de Vrome voorvaderen (Salaf-us-Salih). Vervolgens richt de mens zijn leven in volgens de Koran en de Hadith.

 [Islamitische richtlijnen voor individuele en sociale verbetering, blz. 12 – 13 | Vertaald door Abu Noor Mohamed Bendaoud]

Voetnoot

[1] Sunan at-Tirmidhi, nummer. 2969 & Sunan Ibn Majah, nummer. 3828