De Islaam is een geweldige religie, die leidt naar de waarheid en naar een recht pad.


Shaykh Abdur-Razaaq ibn ‘Abdil-Muhsin al-Abbaad [Hafidhahu Allaah] zei:

“Voorzeker, de Islaam is een geweldige religie, die leidt naar de waarheid en naar een recht pad. In de Islaam is oprechtheid zijn symbool, rechtvaardigheid zijn as, de waarheid zijn steunpilaar, barmhartigheid zijn essentie, al het goeds zijn metgezel, deugdzaamheid en rectificatie zijn schoonheid en daden, en leiding en het rechte pad zijn provisie.

Wie de Islaam weigert en weigert leiding te zoeken middels de Islaam; diegene zal de correcte geloofsleer zijn ontgaan, hoogstaande daden zullen hem ontgaan, en verheven en edele omgangsvormen zullen hem ontgaan. Daarnaast zal de deur geopend worden voor een afgedwaald verstand, dwaze opvattingen, slechte daden en een verachtelijk karakter.”

Genomen uit het boek: [De Islaam eert de vrouw, Bladzijdes 7 – 8 | Vertaald door Bilaal Eritree, Uitgeverij Barakah]