De gunsten van attawhied

De gunsten van attawhied

Met Attawhied:

– krijgen de moslims hun macht op aarde weer terug zoals bij de vrome voorgangers;
– zal de islam zich verspreiden, standvastigheid krijgen op aarde en boven alle religies uitkomen;
– verandert de situatie van de moslims van onveiligheid en instabiliteit naar veiligheid en stabiliteit.

Allah zegt in surat An-Noer [55] : “Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden verrichten beloofd dat Hij hen zeker als opvolgers (leiders) op aarde zal aanstellen, zoals Hij degenen vóór hen als opvolgers aanstelde. En dat Hij hun religie, die Hij voor hen heeft welbevonden (de Islaam), zal vestigen. En dat Hij daarna hun (situatie van) angst zeker zal omzetten in veiligheid.”

Voor deze geweldige belofte heeft Allah één voorwaarde gesteld: “Zij aanbidden Mij zonder iets als deelgenoot aan Mij toe te kennen.” Als zij (de moslims) deze voorwaarde nakomen, zal Allah hen geven wat Hij hen heeft beloofd.
ATTAWHIED

@DeQuran
Gamal Ibn Rabee

https://twitter.com/DeQuran/status/933799906019553280

Lees ook: Het kennen van Allah