DE DAG VAN 3ARAFAH #7

Beste broeders en zusters,
Morgen (31 augustus) is het de negende dag van Dhul-Hidjah, wat betekent dat de geweldige dag van 3arafah aanbreekt.
Ondanks dat er ontzettend veel geschreven kan worden over deze geweldige dag en zijn verdiensten, wil ik me beperken tot twee belangrijke aanbiddingen waarmee de Moslim deze dag kan benutten, namelijk: het vasten en de aanroeping (du3a).
1) Vasten op de dag van 3arafah scheldt de zonden van twee jaren kwijt. Onze Profeet ﷺ zegt hierover: “Ik reken er op dat Allaah door het vasten op de dag van 3arafah de zonden kwijtscheldt van het jaar ervoor en het jaar erna.”
En toen hij ﷺ in een andere overlevering werd gevraagd over het vasten op de dag van 3arafah, antwoordde hij: “Dat scheldt (de zonden van) het vorige jaar en het aankomende jaar kwijt.”
De geleerden stellen dat het vasten van deze geweldige dag de kleine zonden kwijtscheldt. Als de Moslim oprecht berouw toont voor zijn grote zonden, worden deze ook vergeven.
Laten we ons beseffen – beste broeders en zusters – hoe enorm de Barmhartigheid van onze Heer is: Hij beloont geringe daden met geweldige genade, en kleine inspanningen met onmetelijke vrijgevigheid.
Vasten op deze dag is overigens niet aanbevolen voor de pelgrims, maar alleen voor de achterblijvers.
2) De dag van 3arafah is de ultieme gelegenheid voor aanroepingen (du3a). De Profeet ﷺ zegt immers: “De beste aanroeping is de aanroeping van 3arafah.”
Laat deze kans dus niet aan je voorbijgaan – beste Moslim – en vraag Allaah gedurende de dag om al het goede tijdens zowel dit wereldse leven als in het hiernamaals. Beperk je aanroeping niet tot jezelf, maar neem je (overleden) ouders, echtgenoot/echtgenote(s), kinderen, dierbaren en naasten mee in je du3a. Sterker nog, vergeet niet dat we broeders en zusters hebben over de hele wereld die leven in onderdrukking, onrecht en armoede. Ook zij hebben recht op onze du3a.
Ik vraag Allaah de Verhevene om ons in staat te stellen deze uitzonderlijke gelegenheden te benutten, en onze daden van aanbidding te accepteren, en ons berouw te aanvaarden.
In het volgende bericht zal het – met de Wil van Allaah – gaan over de dag van het offerfeest.
P.S. Jullie herinneren je vast nog wel dat we in het tweede bericht van deze reeks hebben benoemd dat er gedurende deze dagen sprake is van algemene en van specifieke takbier. De specifieke takbier begint na het ochtendgebed op de dag van 3arafah. Voor mee info zie bericht #2.
Geschreven* door: Abu Noor Mohamed Bendaoud