Categorie: Uitspraken

Uitspraken

Het maken van afbeeldingen deel 4

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag (deel 4)   Een belangrijke maar verwaarloosde stelregel    Ondanks de tientallen authentieke en duidelijke uitspraken van de profeet ﷺ, ondanks de angstaanjagende waarschuwingen, de vervloeking die op de overtreders rust, de waarschuwing voor de ergste bestraffing op De Dag der Opstanding, de geestelijke kwelling en vernedering die op Deze Dag te wachten kan staan (‘’breng hetgeen dat jullie hebben geschapen tot leven..’’). Ondanks dit alles is het satan gelukt om de mensen met verschillende misvattingen te misleiden.Lees verder

Uitspraken

Het maken van afbeeldingen deel 3

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag (deel 3)   Het belang van de da3wa, een succesvolle list   Eén van de rechtvaardigingen voor het maken van afbeeldingen waarmee satan op sluwe wijze velen heeft weten te misleiden is de uitdrukking ”voor het belang van de da3wa’. Fotografie ter ondersteuning van onderwijsdoeleinden, het bevestigen of het bewijzen van bepaalde zaken zoals inzamelingen van giften tot aan het vaststellen van verschillende soorten prestaties of resultaten. Deze uitdrukking heeft ertoe geleid dat de verafschuwing voor het makenLees verder

Uitspraken

Het maken van afbeeldingen deel 2

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag deel 2  Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag deel 2    Discutabele meningsverschillen versus duidelijke bewijzen   Wij mogen onze vreugde uitspreken, waarvoor alle lof aan Allah toekomt, dat de gerespecteerde geleerden van de Soennah de laatste ontwikkelingen van deze plaag hebben meegemaakt en dat zij streng, ferm en duidelijk hebben opgetreden tegen deze grote zonde die vandaag de dag zelfs voor zeer praktiserende broeders en zusters een dagelijkse behoefte lijkt te zijn geworden.    Deze geleerden,Lees verder

Uitspraken

Het maken van afbeeldingen, een toenemende plaag (inleiding)

  Alle lof behoort Allah toe, De Heer van alle werelden, en moge vrede en zegeningen zijn met de boodschapper van Allah ﷺ, zijn familieleden en zijn metgezellen.   Het is verbazingwekkend in wat voor korte tijd het maken van afbeeldingen zijn weg heeft gevonden tot de harten van vele mensen, en vervolgens de diepste uithoeken van deze harten veroverd heeft. U kunt bijna geen persoon vinden die hiervoor behoed is gebleven, met name in de huidige tijd waarin bijna iedereen een ingebouwde camera inLees verder

Uitspraken

Islamitische manieren aannemen

Les zestien: Islamitische manieren aannemen Shaykh al-Islaam ‘Abdil-‘Aziz ibn Baaz [Rahimahu Allaah] zei: Islamitische manieren aannemen en hiertoe behoren: … 1. Groeten met de islamitische groet. 2. Glimlachen. 3. Eten en drinken met de rechterhand. 4. Bismillaah zeggen bij het beginnen met eten of drinken. 5. Alhamdoelilaah zeggen na het eten of drinken. 6. Alhamdoelilaah zeggen na het niezen. Het zeggen van ‘moge Allaah je genadig zijn’ (yarhamoekAllaah) tegen degene die Allaah looft na het niezen. 7. Het bezoeken van de zieken. 8. Het bijwonenLees verder