Categorie: Mohammed Bendaoud

Mohammed Bendaoud

De hoofdkenmerken van de Islaam

  De hoofdkenmerken van de Islaam  1. Islaam is de godsdienst van monotheisme (Tawheed). Geloven in het bestaan van één Schepper van de wereld is een feit waar elk nadenkend verstand van overtuigd is. Deze Schepper is de God die het alléén waard is om aanbeden te worden. Vormen van aanbidding zijn bijvoorbeeld: het brengen van offers, aanwijdingen doen (Nadr) en vooral de aanroeping (Du’aa).  De Profeet ﷺ zegt hierover:  الدُعَاءُ هُوَ العِبَادَة “De aanroeping is de aanbidding.” (Goed en betrouwbaar, overgeleverd door Tirmidhi). [1] Lees verder

Mohammed Bendaoud

DE DAG VAN 3ARAFAH #7

Beste broeders en zusters, Morgen (31 augustus) is het de negende dag van Dhul-Hidjah, wat betekent dat de geweldige dag van 3arafah aanbreekt. Ondanks dat er ontzettend veel geschreven kan worden over deze geweldige dag en zijn verdiensten, wil ik me beperken tot twee belangrijke aanbiddingen waarmee de Moslim deze dag kan benutten, namelijk: het vasten en de aanroeping (du3a). 1) Vasten op de dag van 3arafah scheldt de zonden van twee jaren kwijt. Onze Profeet ﷺ zegt hierover: “Ik reken er op dat AllaahLees verder

Mohammed Bendaoud

HET OFFERFEEST IS IN AANTOCHT #5

Beste broeders en zusters, Op vrijdag 1 september aanstaande is het de tiende van de gezegende Islamitische maand Dhul-Hidjah. Dat betekent dat de Moslims wereldwijd op die dag beginnen met het vieren van het offerfeest. Het slachten van een offerdier behoort tot de zichtbare Islamitische rituelen en is een geweldige aanbidding. Daarom is het belangrijk voor de Moslim om ook in dit geval te voldoen aan de twee hoofdvoorwaarden die gelden voor elke aanbidding, namelijk: het hebben van een zuivere intentie omwille van Allaah, enLees verder

Mohammed Bendaoud

DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH ZIJN AANGEBROKEN #4

Beste broeders en zusters, Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn: het is officieel aangekondigd dat de gezegende maand van Dhul-Hidjah vandaag (23 augustus 2017) is begonnen. Dit betekent dat de eerste dag van het offerfeest valt op vrijdag 1 september. Na de vorige drie berichten van deze serie is het voor ons allen duidelijk geworden dat er tien dagen van aanbidding en inspanning aankomen. Met andere woorden: dit is een kans bij uitstek om dichterbij Allaah te komen, Zijn beloning te verdienen,Lees verder

Mohammed Bendaoud

AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #3

Beste broeders en zusters, In dit bericht gaan we verder met een aantal daden van aanbidding die aanbevolen zijn gedurende de gezegende eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah. Ik vraag Allaah de Verhevene ons allen in staat te stellen om dit vruchtbare seizoen optimaal te benutten. Ik roep even in herinnering dat in het vorige bericht drie aanbiddingen zijn benoemd, namelijk: het verrichten van de grote en kleine bedevaart (Hadj en ‘Umrah), het uitspreken van de takbier, en het vasten. Naast de genoemde aanbiddingenLees verder

Mohammed Bendaoud

AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #2

AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #2 Beste broeders en zusters, In het vorige bericht over de gezegende eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah, hebben we gezien hoe belangrijk deze dagen zijn, en welke geweldige positie ze hebben bij Allaah de Verhevene. Ik heb toen beloofd om in het volgende bericht nader in te gaan op de daden van aanbidding die de moslim kan verrichten tijdens deze gezegende dagen. Voordat ik deze daden benoem, wil ik graag opmerken dat de Moslim zich dientLees verder

Mohammed Bendaoud

ER KOMEN GEZEGENDE DAGEN AAN #1

ER KOMEN GEZEGENDE DAGEN AAN #1 Beste broeders en zusters, Over een aantal dagen gaat de twaalfde islamitische maand (Dhul-Hidjah) in. Dat betekent dat er weer een geweldig seizoen van aanbiddingen aanbreekt. Elke gretige moslim -man of vrouw- die dichterbij Allaah wil komen, een verheven rang in het paradijs nastreeft en op zoek is naar vergiffenis van zijn zonden, zal deze kans met beide handen grijpen. … Vanwege het enorme belang van deze gezegende dagen heb ik besloten om een aantal berichten te schrijven dieLees verder

Mohammed Bendaoud

Het kiezen van een echtgenoot

Het kiezen van een echtgenoot Shaykh al-‘Allaamah Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen  [Rahimahu Allaah] werd gevraagd: Wat zijn de belangrijkste punten waarop een jongedame haar keuze voor haar echtgenoot baseert? Als zij een gelovige man weigert om wereldse redenen, stelt zij zich dan bloot aan een bestraffing van Allaah? Antwoord: De belangrijkste eigenschappen waar een vrouw naar moet kijken bij het kiezen van een verloofde zijn karakter en geloof. Geld en afkomst zijn bijzaken. Het belangrijkste is dat de verloofde gelovig is en een goed karakterLees verder

Mohammed Bendaoud

De kwestie van opvoeding is in de handen van de vader en niet de moeder.

De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen [Rahimahu Allaah] zei: De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder. Hij moet wel verstandig en gelovig zijn, zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Een man is een herder voor zijn familie en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde (familie).” [1] Op grond hiervan is het de moeder niet toegestaan om haar man te beletten hun kinderen op te voeden,Lees verder

Mohammed Bendaoud

De verdienste van de kleine wassing (wudoe)

      De verdienste van de ablutie (wudoe’) Overgeleverd van Abu Hurairah رضي الله عنه is dat hij de Boodschapper van Allaah ﷺ heeft horen zeggen: “Mijn natie zal tijdens de Opstandingsdag worden opgeroepen met verlichte gezichten en handen én voeten, vanwege de sporen van de ablutie. Wie van jullie dus in staat is om zijn verlichte plekken te verlengen, laat hij dat dan doen.” [1] Genomen uit het boek: [Een samenvatting van de authentieke Hadieth-verzameling Sahieh Al-Boekharie, Deel. 1, Hadieth Nummer. 111 |Lees verder