Categorie: Mohammed Bendaoud

Mohammed Bendaoud

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan Auteur: Sheikh Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin Al-‘Abbaad Al-Badr ( Hoogleraar Geloofsleer aan de Islamitische Universiteit van Al-Madinah An-Nabawiyyah Vertaling: Mohamed Bendaoud Inleiding   In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige Voorwaar, alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij, en Hem vragen wij om hulp en vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen, en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah wordt geleid, kent geen misleider. EnLees verder

hadith
Mohammed Bendaoud

De hadieth over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen

De hadith over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen Shaykh al-Islaam Abdil-‘Aziz ibn Baaz – رحمه الله – werd gevraagd: Is de hadith – die gaat over de zeven die Allaah schaduw zal geven op de dag dat er geen schaduw is behalve Zijn schaduw[1] alleen van toepassing op mannen? Of krijgen vrouwen die de daden van deze personen verrichten ook de beloning die in de hadith is genoemd? Antwoord: De gunst die in de hadith is genoemd, is niet alleen specifiekLees verder

het rechte pad
Lezingen, Mohammed Bendaoud

Lezing te Amsterdam – Ustaadh Mohamed Bendaoud

‎🔈 *إعلان – Mededeling* 🔉 *Lezing te Amsterdam,*  *Spreker:* Ustaadh Abu Noor, Mohamed Bendaoud *Onderwerp:* Standvastigheid op het Rechte Pad  *Datum:* zaterdag 13-01-2018 ⏱ *na salaat al maghreb (17u)* ‎ ٢٠١٨-٠١-١٣ *يوم * ‎ ⏱ *بعد صلاة المغرب* ‎ *Locatie:* *Masjid Arrabitha Al-islamia* Amsterdam ,Osdorp    *مسجد الرابطة الإسلامية* https://g.co/kgs/q8taLF  *Links voor live uitzending* ‎ *روابط البث المباشر* http://mixlr.com/arrabitha-al-islamia  https://www.facebook.com/masjidarrabitha/  *Toegang:* broeders en zusters Deel het bericht en deel mee in de beloning… ‎ كن مفتاحا للخير وانشر ‎‏الدال على الخير كفاعله ‎‏‎ــــــــــــــــــــــــــ www.rabita.nl

3 fundamenten - 3 vragen in het graf
Mohammed Bendaoud

Drie vragen in het graf

ls men wordt begraven en de mensen bij zijn graf weglopen, komen twee Engelen naar hem toe. Zij zullen hem deze drie vragen stellen: Wie is jou Heer? Wat is jouw religie? En wie is jouw Profeet? De gelovige zal antwoorden: ‘Mijn Heer is Allaah, mijn religie is de Islaam en mijn Profeet is Mohammad ﷺ.’ De ongelovige of de huichelaar zal niet meer kunnen antwoorden dan: ‘Uh…Uh… ik weet het niet. Ik hoorde de mensen wat zeggen en ik sprak hen na.’ [Ontleend aanLees verder

getuigenis dat Mohammed de boodschapper van Allaah is.
Mohammed Bendaoud

De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah ﷺ

                  De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah ﷺ al-Imaam Rabee ibn Haadi [Hafidhahu Allaah] zei: “De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah, is: Het kennen van de betekenis ervan en handelen naar wat het inhoudt. Ook hier is de bedoeling niet alleen maar de uitspraak. De betekenis van deze getuigenis is: hem geloven in wat hij ﷺ heeft verkondigd, hem gehoorzamen in wat hij heeft bevolen,Lees verder

Het uitnodigen naar Allah
Mohammed Bendaoud

Het uitnodigen naar Allaah

                  Profijtvolle conclusies uit de Hadieth: Shaykh al-Allaamah Rabee ibn Hadi [Hafidhahu Allaah] zei: 1. Tawheed (het belijden van de Eenheid van Allaah) is hét fundament van de Islaam. 2. De belangrijkste zuil na Tawheed is het verrichten van het dagelijkse gebed. 3. De meest verplichte zuil van de Islaam – na het gebed – is de verplichte Zakaat. Deze verplichting heeft betrekking op rijkdommen. 4. Dat de Islamitische heerser (Imaam) degene is die zowel het innenLees verder

Imaan
Mohammed Bendaoud

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin al-‘Abbaad al-Badr – حفظه الله – zei: Onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis. Dit is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan, net zoals kennis één van de belangrijkste oorzaken achter de toename van al-Imaan is. De Moslim met kennis wordt niet beïnvloed door de liefde voor en het verrichten van zaken die hem schaden, ongelukkig maken en pijn bezorgen ten koste van wat hem baat,Lees verder

als Allah van een dienaar houdt
Mohammed Bendaoud

Als Allaah van een dienaar houdt!

Overgeleverd van Abu Hurairah رضي الله عنه is dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Als Allaah ﷻ van een dienaar houdt, roept Hij Djibriel عليه السلام [en zegt]: “Allaah houdt van die-en-die, dus houd van hem.” Hierop zal Djibriel ook van hem houden. Djibriel zal dan omroepen onder de hemelbewoners: ‘Allaah houdt van die-en-die, houd dus van hem.’ Hierop zullen de hemelbewoners van hem houden en zal vervolgens acceptatie voor hem geplaatst worden op aarde.” [Een samenvatting van de authentieke Hadieth-verzameling Sahieh al-Boekharie, Deel. 2,Lees verder

kennis islam
Mohammed Bendaoud

Kennis is een fundament van al het goede, terwijl onwetendheid het fundament is van al het kwaad

Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin Al-‘Abbaad Al-Badr [Hafidhahu Allaah] zei: Onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis. Dit is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van Al-Imaan, net zoals kennis één van de belangrijkste oorzaken achter de toename van Al-Imaan is. De Moslim met kennis wordt niet beïnvloed door de liefde voor en het verrichten van zaken die hem schaden, ongelukkig maken en pijn bezorgen ten koste van wat hem baat, corrigeert en succes bezorgt. Bij de onwetende hebben zulke zaken wel invloed op datgeneLees verder