Categorie: Mohamed Bendaoud

Mohamed Bendaoud. Veel van onze websitebezoekers zullen hem van naam kennen en boeken van hem in de kast hebben staan. Voor wie hem niet kent: Mohamed Bendaoud is een student van kennis, die Islamitische wetenschappen studeert aan een gerenommeerde islamitische universiteit. Hij heeft een indrukwekkende 20 jaar aan ervaring met het vertalen van boeken naar het Nederlands, en diverse vertaalde titels staan dan ook op zijn naam. Naast het vertalen van boeken is hij ook bekend vanwege zijn live vertalingen tijdens lezingen in Nederland van bezoekende geleerden. Zo vertaalde hij recentelijk nog tijdens een drukbezochte conferentie voor de geleerde Soelayman ar-Roehaylie. Mohamed Bendaouds vertalingen staan bekend als secuur, in duidelijke Nederlandse taal.

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 3

Het vasten in de Islaam [3] Ter voorbereiding op de vastenmaand… In het vorige bericht hebben we aangegeven hoe belangrijk het is om berouwvol naar Allaah de Verhevene terug te keren, voordat we de ramadan tegemoet treden. In dit bericht hebben we het over een andere belangrijke voorbereiding op de maand ramadan, namelijk dat men zijn *gemiste vastendagen* van de vorige ramadan inhaalt. Zoals jullie weten, kan de moslim verschillende excuses hebben om een aantal dagen van de ramadan niet te vasten, zoals ziekte, reizenLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [2]

Het vasten in de islaam [2] Ter voorbereiding op de vastenmaand… Slechts enkele weken te gaan, voordat de maand ramadan zijn intrede zal doen. Dat betekent wederom een geweldige kans voor ons allen om deze maand te benutten, om onze zielen en lichamen te zuiveren, om dichter bij Allaah te komen en om weer een nieuwe start te maken. Als Allaah de Verhevene ons in staat stelt om de aankomende ramadan mee te maken en te benutten, dan is dat op zich al een redenLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 1

Het vasten in de Islaam [1] *Welkom…*بسم الله الرحمن الرحيم In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle Beste broeders en zusters, Graag heet ik jullie allen welkom in deze verzendlijst, die in de aankomende tijd extra nadruk zal geven aan de regelgevingen die te maken hebben met het vasten. Degenen die al langer onze berichten lezen, weten uit de serie over de geloofsleer dat elke aanbidding in de islaam pas geaccepteerd wordt door Allaah de Verhevene als deze daad voldoet aanLees verder

Mohamed Bendaoud

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan

Oorzaken achter de Toename & Afname van Al-Imaan Auteur: Sheikh Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin Al-‘Abbaad Al-Badr ( Hoogleraar Geloofsleer aan de Islamitische Universiteit van Al-Madinah An-Nabawiyyah Vertaling: Mohamed Bendaoud Inleiding   In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige Voorwaar, alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij, en Hem vragen wij om hulp en vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen, en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah wordt geleid, kent geen misleider. EnLees verder

hadith
Mohamed Bendaoud

De hadieth over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen

De hadith over de zeven is niet alleen van toepassing op mannen Shaykh al-Islaam Abdil-‘Aziz ibn Baaz – رحمه الله – werd gevraagd: Is de hadith – die gaat over de zeven die Allaah schaduw zal geven op de dag dat er geen schaduw is behalve Zijn schaduw[1] alleen van toepassing op mannen? Of krijgen vrouwen die de daden van deze personen verrichten ook de beloning die in de hadith is genoemd? Antwoord: De gunst die in de hadith is genoemd, is niet alleen specifiekLees verder

3 fundamenten - 3 vragen in het graf
Mohamed Bendaoud

Drie vragen in het graf

ls men wordt begraven en de mensen bij zijn graf weglopen, komen twee Engelen naar hem toe. Zij zullen hem deze drie vragen stellen: Wie is jou Heer? Wat is jouw religie? En wie is jouw Profeet? De gelovige zal antwoorden: ‘Mijn Heer is Allaah, mijn religie is de Islaam en mijn Profeet is Mohammad ﷺ.’ De ongelovige of de huichelaar zal niet meer kunnen antwoorden dan: ‘Uh…Uh… ik weet het niet. Ik hoorde de mensen wat zeggen en ik sprak hen na.’ [Ontleend aanLees verder

getuigenis dat Mohammed de boodschapper van Allaah is.
Mohamed Bendaoud

De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah ﷺ

De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah ﷺ al-Imaam Rabee ibn Haadi [Hafidhahu Allaah] zei: “De bedoeling van de getuigenis dat Mohammad de Boodschapper is van Allaah, is: Het kennen van de betekenis ervan en handelen naar wat het inhoudt. Ook hier is de bedoeling niet alleen maar de uitspraak. De betekenis van deze getuigenis is: hem geloven in wat hij ﷺ heeft verkondigd, hem gehoorzamen in wat hij heeft bevolen, het vermijden van wat hij heeft verboden en datLees verder

Het uitnodigen naar Allah
Mohamed Bendaoud

Het uitnodigen naar Allaah

                  Profijtvolle conclusies uit de Hadieth: Shaykh al-Allaamah Rabee ibn Hadi [Hafidhahu Allaah] zei: 1. Tawheed (het belijden van de Eenheid van Allaah) is hét fundament van de Islaam. 2. De belangrijkste zuil na Tawheed is het verrichten van het dagelijkse gebed. 3. De meest verplichte zuil van de Islaam – na het gebed – is de verplichte Zakaat. Deze verplichting heeft betrekking op rijkdommen. 4. Dat de Islamitische heerser (Imaam) degene is die zowel het innenLees verder

Imaan
Mohamed Bendaoud

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin al-‘Abbaad al-Badr – حفظه الله – zei: Onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis. Dit is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan, net zoals kennis één van de belangrijkste oorzaken achter de toename van al-Imaan is. De Moslim met kennis wordt niet beïnvloed door de liefde voor en het verrichten van zaken die hem schaden, ongelukkig maken en pijn bezorgen ten koste van wat hem baat,Lees verder

als Allah van een dienaar houdt
Mohamed Bendaoud

Als Allaah van een dienaar houdt!

Overgeleverd van Abu Hurairah رضي الله عنه is dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Als Allaah ﷻ van een dienaar houdt, roept Hij Djibriel عليه السلام [en zegt]: “Allaah houdt van die-en-die, dus houd van hem.” Hierop zal Djibriel ook van hem houden. Djibriel zal dan omroepen onder de hemelbewoners: ‘Allaah houdt van die-en-die, houd dus van hem.’ Hierop zullen de hemelbewoners van hem houden en zal vervolgens acceptatie voor hem geplaatst worden op aarde.” [Een samenvatting van de authentieke Hadieth-verzameling Sahieh al-Boekharie, Deel. 2,Lees verder