Categorie: Mohamed Bendaoud

Mohamed Bendaoud. Veel van onze websitebezoekers zullen hem van naam kennen en boeken van hem in de kast hebben staan. Voor wie hem niet kent: Mohamed Bendaoud is een student van kennis, die Islamitische wetenschappen studeert aan een gerenommeerde islamitische universiteit. Hij heeft een indrukwekkende 20 jaar aan ervaring met het vertalen van boeken naar het Nederlands, en diverse vertaalde titels staan dan ook op zijn naam. Naast het vertalen van boeken is hij ook bekend vanwege zijn live vertalingen tijdens lezingen in Nederland van bezoekende geleerden. Zo vertaalde hij recentelijk nog tijdens een drukbezochte conferentie voor de geleerde Soelayman ar-Roehaylie. Mohamed Bendaouds vertalingen staan bekend als secuur, in duidelijke Nederlandse taal.

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 11 – Wie hoeven er niet te vasten

Het vasten in de islaam [11] Wie hoeven er niet te vasten? (#3) Vraag 14: In het vorige bericht is er beloofd dat er meer informatie zou worden gegeven over het vasten van de zwangere en borstvoedende vrouw. Kan deze belofte worden waargemaakt? Antwoord 14: Belofte maakt schuld, dus hierbij het beloofde bericht. Maar voordat ik inga op het antwoord, wil ik verduidelijken waarom ik erg heb getwijfeld over het schrijven van dit antwoord. Er zijn zeven verschillende meningen over dit onderwerp. En een aantalLees verder

Mohamed Bendaoud

Geloofsleer

Onze geloofsleer 1. Waarom zijn we geschapen? Wij moslims geloven dat er een Schepper is én een door Hem geschapen schepping. De Schepper is Allaah de Verhevene. En de schepping is alles behalve Allaah de Verhevene. Onze Schepper heeft Namen en Eigenschappen. Eén van Zijn Namen is ‘de Alwijze’. Deze Naam leert ons dat Allaah de Verhevene de ultieme wijsheid als Eigenschap heeft. Als we dat weten, dan volgt daar uit dat onze Schepper ons niet doelloos heeft geschapen, want dat zou ingaan tegen ZijnLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [10]

Het vasten in de islaam [10] Wie hoeven er niet te vasten? (#2) Vraag 9: Kan er wat meer verteld worden over de bejaarde die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke bejaarde geldt? Antwoord 9: 9A. Ouderdom alleen is op zich geen legitieme reden om niet te vasten. Maar als ouderdom gepaard gaat met ziekte of verzwakking, waardoor men het vasten niet meer aankan, dan is dat wel een excuus om niet te hoeven vasten. 9B. Als iemand wegens ouderdom niet vast,Lees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [9]

Het vasten in de islaam [9] Wie hoeven er niet te vasten? (#1) Vraag 6: Welke mensen hebben een excuus om niet te vasten? Antwoord 6: Algemeen gesproken hebben de volgende mensen een geldig excuus om niet te vasten: de zieke, de reiziger, de bejaarde, de zwangere en de borstvoedende vrouw. Vraag 7: Kan er wat meer verteld worden over *de zieke* die niet hoeft te vasten? En of dat voor elke ziekte geldt? Antwoord 7: 7A. De zieke hoeft niet te vasten, omdat deLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 8

Het vasten in de Islaam [8] Introductie tot het vasten De eerste berichten van deze reeks hadden een algemeen karakter. Vanaf nu zullen we wat meer ingaan op specifieke regelgevingen over het vasten. Voor de overzichtelijkheid en het begrip zal ik de berichten zoveel mogelijk in de vorm van vraag en antwoord schrijven. Vraag 1: Wat wordt er in de islaam eigenlijk bedoeld met vasten? Antwoord 1: Wij moslims bedoelen met vasten: dat men Allaah aanbidt door zich te onthouden van eten, drinken, geslachtsgemeenschap enLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [7] Met welk land moeten we ons vasten beginnen?

Het vasten in de islaam [7] Met welk land moeten we ons vasten beginnen? Het is een jaarlijks terugkerende discussie: een groep moslims begint zijn vasten met Marokko, een andere groep volgt de Turkse kalender, anderen gaan mee met de maanbezichtiging in Saudi-Arabië, en weer anderen vinden dat er een Europese of Nederlandse maanbezichtiging moet zijn. (Sorry als ik onbedoeld jouw land ben vergeten te noemen!) Discussies, en beschuldigingen heen en weer, en ieder claimt het bij het rechte eind te hebben, en andermans vastenLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de Islaam 6

Het vasten in de Islaam [6] Word ik wel vergeven? De ramadan komt eraan. Een maand van inkeer en berouw. Een maand om een nieuw begin te maken in ons leven. Een maand om de zondes die zo zwaar op onze schouders drukken, achter ons te laten. En laten we eerlijk zijn: wie van ons is vrij van zondes? Wie van ons heeft geen tekortkomingen? Wie van ons doet nooit iets verkeerds? Met andere woorden: wij hebben het allemaal hard nodig om keer op keerLees verder

Mohamed Bendaoud

Het vasten in de islaam [5]

Het vasten in de islaam [5] De 15e nacht én dag van de maand sha‘baan… Degenen die de berichtenreeks over ‘onze geloofsleer’ hebben ontvangen, weten dat een aanbidding alleen maar correct is en geaccepteerd wordt, als die aanbidding voldoet aan twee voorwaarden, namelijk: *1.* dat de aanbidding zuiver voor Allaah alléén is, en *2.* dat de aanbidding in overeenstemming is met datgene wat de Profeet ons heeft geleerd. Aankomende nacht en de dag van morgen zijn een praktijkvoorbeeld waarin er veel aanbiddingen gebeuren die misschienLees verder

Mohamed Bendaoud

4 Er zijn geen specifieken rituelen om de ramadan mee te verwelkomen..

4. Er zijn geen specifieke rituelen om de ramadan mee te verwelkomen… Sheikh ibn Baaz – moge Allaah hem genadig zijn – werd gevraagd: ‘Zijn er specifieke voorgeschreven zaken waarmee de moslim ramdan moet verwelkomen?’ Hij antwoordde: ‘…Ik weet van niets specifieks om ramadan te verwelkomen, behalve dat de moslim hem vreugdevol, blij en opgetogen verwelkomt. Bovendien dient hij Allaah te bedanken omdat Hij hem ramadan heeft laten bereiken, en hem in staat heeft gesteld om tot de levenden te behoren, die wedijveren in deLees verder