Categorie: DeQuran

Berichten vanuit het twitteraccount van Gamal ibn Rabee over de Quran en de Koranwetenschappen.

DeQuran

De gunsten van attawhied

De gunsten van attawhied Met Attawhied: – krijgen de moslims hun macht op aarde weer terug zoals bij de vrome voorgangers; – zal de islam zich verspreiden, standvastigheid krijgen op aarde en boven alle religies uitkomen; – verandert de situatie van de moslims van onveiligheid en instabiliteit naar veiligheid en stabiliteit. Allah zegt in surat An-Noer [55] : “Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden verrichten beloofd dat Hij hen zeker als opvolgers (leiders) op aarde zal aanstellen, zoals Hij degenen vóórLees verder