Categorie: Ahlul Athaar

Imaan
Ahlul Athaar

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan

Onwetendheid is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdil-Mohsin al-‘Abbaad al-Badr – حفظه الله – zei: Onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis. Dit is één van de belangrijkste oorzaken achter de afname van al-Imaan, net zoals kennis één van de belangrijkste oorzaken achter de toename van al-Imaan is. De Moslim met kennis wordt niet beïnvloed door de liefde voor en het verrichten van zaken die hem schaden, ongelukkig maken en pijn bezorgen ten koste van wat hem baat,Lees verder

kenmerken van de islam
Ahlul Athaar

De hoofdkenmerken van de Islaam

  De hoofdkenmerken van de Islaam  1. Islaam is de godsdienst van monotheisme (Tawheed). Geloven in het bestaan van één Schepper van de wereld is een feit waar elk nadenkend verstand van overtuigd is. Deze Schepper is de God die het alléén waard is om aanbeden te worden. Vormen van aanbidding zijn bijvoorbeeld: het brengen van offers, aanwijdingen doen (Nadr) en vooral de aanroeping (Du’aa).  De Profeet ﷺ zegt hierover:  الدُعَاءُ هُوَ العِبَادَة “De aanroeping is de aanbidding.” (Goed en betrouwbaar, overgeleverd door Tirmidhi). [1] Lees verder

islamitische manieren, islamitische gedrag
Ahlul Athaar

Islamitische manieren aannemen

Les zestien: Islamitische manieren aannemen Shaykh al-Islaam ‘Abdil-‘Aziz ibn Baaz [Rahimahu Allaah] zei: Islamitische manieren aannemen en hiertoe behoren: … 1. Groeten met de islamitische groet. 2. Glimlachen. 3. Eten en drinken met de rechterhand. 4. Bismillaah zeggen bij het beginnen met eten of drinken. 5. Alhamdoelilaah zeggen na het eten of drinken. 6. Alhamdoelilaah zeggen na het niezen. Het zeggen van ‘moge Allaah je genadig zijn’ (yarhamoekAllaah) tegen degene die Allaah looft na het niezen. 7. Het bezoeken van de zieken. 8. Het bijwonenLees verder

huwelijk
Ahlul Athaar

Het kiezen van een echtgenoot

Het kiezen van een echtgenoot Shaykh al-‘Allaamah Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen  [Rahimahu Allaah] werd gevraagd: Wat zijn de belangrijkste punten waarop een jongedame haar keuze voor haar echtgenoot baseert? Als zij een gelovige man weigert om wereldse redenen, stelt zij zich dan bloot aan een bestraffing van Allaah? Antwoord: De belangrijkste eigenschappen waar een vrouw naar moet kijken bij het kiezen van een verloofde zijn karakter en geloof. Geld en afkomst zijn bijzaken. Het belangrijkste is dat de verloofde gelovig is en een goed karakterLees verder

Ahlul Athaar

De Islaam is een geweldige religie, die leidt naar de waarheid en naar een recht pad.

Shaykh Abdur-Razaaq ibn ‘Abdil-Muhsin al-Abbaad [Hafidhahu Allaah] zei: “Voorzeker, de Islaam is een geweldige religie, die leidt naar de waarheid en naar een recht pad. In de Islaam is oprechtheid zijn symbool, rechtvaardigheid zijn as, de waarheid zijn steunpilaar, barmhartigheid zijn essentie, al het goeds zijn metgezel, deugdzaamheid en rectificatie zijn schoonheid en daden, en leiding en het rechte pad zijn provisie. Wie de Islaam weigert en weigert leiding te zoeken middels de Islaam; diegene zal de correcte geloofsleer zijn ontgaan, hoogstaande daden zullen hemLees verder

Opvoeden kinderen islam
Ahlul Athaar

De kwestie van opvoeding is in de handen van de vader en niet de moeder.

De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaimeen [Rahimahu Allaah] zei: De kwestie van opvoeding is in handen van de vader en niet de moeder. Hij moet wel verstandig en gelovig zijn, zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Een man is een herder voor zijn familie en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde (familie).” [1] Op grond hiervan is het de moeder niet toegestaan om haar man te beletten hun kinderen op te voeden,Lees verder

Kleine wassing
Ahlul Athaar

De verdienste van de kleine wassing (wudoe)

                  De verdienste van de ablutie (wudoe’) Overgeleverd van Abu Hurairah رضي الله عنه is dat hij de Boodschapper van Allaah ﷺ heeft horen zeggen: “Mijn natie zal tijdens de Opstandingsdag worden opgeroepen met verlichte gezichten en handen én voeten, vanwege de sporen van de ablutie. Wie van jullie dus in staat is om zijn verlichte plekken te verlengen, laat hij dat dan doen.” [1] Genomen uit het boek: [Een samenvatting van de authentieke Hadieth-verzameling Sahieh Al-Boekharie,Lees verder