Islamitische namen

Islamitische namen, islamitische jongensnamen en islamitische meisjesnamen
Het is bevolen om voor de kinderen de beste namen te kiezen en aangeraden om de jongens de namen ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan te geven

Abdoellaah Ibn ‘Omar, moge Allaah tevreden over hem en zijn vader zijn, zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd:
“Voorwaar, de meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan.”4

Aboe Wahb El-Djoeshamie zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd:

[“Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.] De meest geliefde namen bij Allaah zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah”.5

Sheych El-Albaanie is teruggekomen op het authentiek bevinden van het gedeelte van de overlevering:
[Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]

Wel heeft hij deze overlevering alsvolgt authentiek bevonden:
“De beste namen zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah.”6

6.Zie As-Sahiehah nr. 1040 en El-Kalim At-Tayyib nr. 218.

 

Naamgeving is het recht van de vader. Het is aanbevolen dat de moeder wordt geraadpleegd

Vraag:

Allaah heeft mij een dochter geschonken. Ik wilde haar een bepaalde naam geven, maar mijn vrouw wilde een andere naam. Ik stelde voor loten te trekken om te bepalen welke van de twee namen we zouden kiezen. Wij hebben haar uiteindelijk de naam gegeven die uit het loten voortkwam. Is dit te vergelijken met het trekken van pijlen om het lot van iemand te bepalen? Als dat het geval is, op welke manier hadden wij dit meningsverschil moeten oplossen? Heeft alleen de vader het recht om een kind een naam te geven? Kunt u ons over deze kwestie informeren? Moge Allaah u met het goede belonen.

Het trekken van loten in zulke situaties is toegestaan. Hierdoor wordt namelijk een meningsverschil opgelost naar tevredenheid van alle partijen. De Profeet sallalahoe wa selam maakte er in veel verschillende situaties gebruik van. Als hij bijvoorbeeld wilde reizen trok hij loten om te bepalen welke vrouw mee mocht. Met de vrouw die het juiste lot trok, ging hij vervolgens op reis. Toen een man die alleen zes slaven had nagelaten, bepaalde had dat zij vrij gelaten moesten worden, trok de Profeet sallalahoe we selam loten om te bepalen welke twee vrijgelaten moesten worden. De andere vier slaven bleven slaaf. (5)

De vader heeft het recht om het kind een naam te geven, maar het is aanbevolen dat de moeder hierin geraadpleegd wordt. Op die manier wordt er naar de tevredenheid van beide gehandeld en blijft de goede band bewaard.

Voor hen beide geldt de regel dat zij goede namen moeten kiezen en afkeuringswaardige namen moeten vermijden. Zo is het niet toegestaan om ‘Abd (Aanbidder of slaaf) voor andere namen dan die van Allaah te zetten. Hieronder vallen de volgende namen die niet toegestaan zijn: ‘Adbdun-Naby (slaaf van de profeet), ‘ Abdul-Ka’ba (slaaf van de Ka’ba), ‘ Abdul-Hussain (slaaf van Hussain) of dat soort namen. De reden is dat iedereen een ‘Abd van Allaah is. Daarom is het niet toegestaan om aan ‘Abd een andere naam toe te voegen dan die van Hem. De befaamde geleerde Abu Mohammed ibn Hazm heeft gezegd dat er overeenstemming is onder de geleerden over het verbod op het toevoegen van een andere dan Allaah aan ‘Abd. De enige uitzondering daarop is de naam ‘Abdul-Muttalib. Omdat de Profeet sallalahoe wa selam die naam heeft toegestaan voor enkele metgezellen van hem. Moge Allaah over hen allen tevreden zijn en alle voorspoed komt van Allaah.

Sheich Ibn Baaz

[Faataawa Islaamiyya: 3/221]

Uit het boek: Vragen en Antwoorden over Het Moslimkind – Vertaler Mohammed Bendaoud

Lees ook:

Islamitische jongensnamen

https://salaamislam.nl/artikelen/islamitische-namen/islamitische-jongensnamen/

Islamitische meisjesnamen

https://salaamislam.nl/artikelen/islamitische-namen/islamitische-meisjes-namen/