Het kiezen van een echtgenoot

Het kiezen van een echtgenoot.

Wat zijn de belangrijkste punten waarop een jongedame haar keuze voor haar echtgenoot baseert? Als zij een gelovige man weigert om wereldse redenen, stelt zij zich dan bloot aan een bestraffing van Allah?

De belangrijkste eigenschappen waar een vrouw naar moet kijken bij het kiezen van een partner zijn karakter en geloof. Geld en afkomsten zijn bijzaken. Het belangrijkste is dat de persoon gelovig is en een goed karakter heeft. Iemand die gelovig is en een goed karakter heeft zal zijn vrouw geen verkeerde dingen aandoen. Hij zal op een goede manier met haar leven en als hij van haar wil scheiden dan zal hij dit op een goede manier doen. Daarbij komt nog dat een gelovige man met een goed karakter een zegening is voor haar en haar kinderen. Zij zal van hem de religie en goede manieren leren.

Als een man deze eigenschappen niet bezit dan kan ze beter bij hem vandaan blijven. Vooral als hij gemakzuchtig omgaat met het verrichten van het gebed  of als het bekend is dat hij alcohol drinkt. Moge Allah ons behoeden. Degenen die nooit bidden worden beschouwd als ongelovigen. Een gelovige vrouw is voor hen niet toegestaan noch zijn zij toegestaan voor de gelovige vrouwen. Het belangrijkste is dus dat een vrouw zich concentreert op het karakter en het geloof. Als hij ook nog een goede afkomst heeft dan is dit beter.

De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd:

“Als iemand jullie een huwelijksaanzoek doet, terwijl jullie tevreden zijn over zijn geloof en karakter, trouwt hem dan.”

Mocht hij op meerdere punten geschikt zijn, dan is dit uiteraard nog beter.

(Ibn Uthaymeen, Fataawa al-Mar’ah,
Uit het boek: Antwoord op vragen van de moslimvrouw, blz. 156/157 vraag 109.
Uitgeverij Ahl-ul-Hadith publicaties)

• Vertaald door Um Houdhayfa Bendaoud